Lamer

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lamer alebo lama, používa sa aj výraz noobie alebo noob (z angl. "newbie" - nováčik). V počítačovom slangu sa tento výraz používa na označenie neskúsených alebo začínajúcich používateľov. Výraz lamer alebo jeho kratší variant lama sú odvodené od anglického slovesa to lame - krívať. Často sa používa skôr v urážlivom, hanlivom kontexte, nezaraďuje sa však medzi ostré vulgarizmy. V tomto zmysle je jemnejší anglický výraz noobie, na Slovensku sa však používa zriedkavejšie.

Výraz lamer sa medzi príslušníkmi kyberkultúry považuje aj za opozitum k výrazu haker. Lamer na rozdiel od hakera vôbec nepozná mechanizmy toho, čo používa a stará sa výlučne o to, aby dokázal využiť základné funkcie. Mnohokrát nemá žiadnu predstavu o tom, ako systém funguje. Stručne by sa jeho postoj dal vyjadriť výrokom: "Je mi jedno, ako to funguje, hlavne, že to funguje!"