Lesná pedagogika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Lesná pedagogika je vzdelávací odbor, venujúci sa lesnému ekosystému a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Je súčasťou environmentálnej výchovy. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy, formy zážitkového učenia (najmä hry a činnosti prebiehajúce priamo v lese) a projektového vyučovania. Poskytuje vedomosti, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti.

Ciele[upraviť | upraviť zdroj]

 • sprostredkúva informácie a poznatky o lese prostredníctvom zážitkového učenia,
 • sústreďuje sa na rozvoj celej osobnosti,
 • vytvára vzťah ku hodnotám a zodpovednému využívaniu zdrojov v princípoch trvalo udržateľného rozvoja,
 • motivuje k zmene osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa,
 • predstavuje prácu lesníka a úlohy lesného hospodárstva
 • odovzdáva tradície lesníctva ďalším generáciám.

Aktivity lesnej pedagogiky na Slovensku koordinuje Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene.

Lesný pedagóg[upraviť | upraviť zdroj]

Lesnými pedagógmi sú zamestnanci zo štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií, ktorí majú lesnícke vzdelanie, praktické skúseností z práce v lese. Základnými podmienkami sú minimálne stredoškolské lesnícke vzdelanie a absolvovanie kurzu „Lesná pedagogika“ akreditovaný Ministerstvom školstva SR (r. 2006) a Ministerstvom pôdohospodárstva SR (r. 2008).

Kurz lesnej pedagogiky organizuje každoročne Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Kurz poskytuje vedomosti a zručnosti z oblasti vývinovej psychológie, pedagogiky a didaktiky vyučovania, pedagogickej komunikácie, tvorivej dramatiky, projektového a zážitkového vyučovania, práce s verejnosťou v lesníctve a práce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami.

Formy aktivít[upraviť | upraviť zdroj]

 • Lesné vychádzky (aktivity priamo v lese v sprievode lesníka – lesného pedagóga)
 • Detské tábory a školy v prírode
 • Odborné exkurzie, prednášky a diskusie
 • Náučné podujatia na školách
 • Súťaže a hry s prírodovedným zameraním
 • Nočné aktivity v lese
 • Informačné aktivity pre verejnosť
 • Celoslovenské alebo regionálne podujatia (Lesnícke dni, Deň stromu, Európsky týždeň lesov, Putovná sova, Mladý lesník a iné)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]