Lom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lom môže byť:

 • všeobecne:
  • trhlina ako dôsledok zlomenia či nalomenia
  • expresívne: lomoz
 • pracovný priestor ťažby nerastu, pozri lom (ťažba)
 • vo fyzike:
  • zmena smeru šírenia vlnenia (svetelného, zvukového, elektromagnetického) po prechode rozhraním dvoch prostredí, synonymum: refrakcia vlnenia, pozri lom vlnenia
  • špecificky v astronómii: zmena smeru svetelných lúčov prechádzajúcich cez atmosféru, synonymum: refrakcia, pozri lom (astronómia)
  • lom siločiar
 • v knihárstve: miesto preloženia papiera alebo kartónu, pozri lom papiera
 • vo filatelii: poškodenie poštovej známky alebo celiny preložením, prelomením či nalomením, pozri lom (filatelia)
 • v geografii:
 • v geológii a mineralógii: lom (minerál)
 • osoba, napr.:

LOM môže byť skratka pre:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.