Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon (starogr. λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων) je názov fiktívneho jedla (resp. viacerých jedál),[pozn 1] ktorý použil Aristofanes vo svojej komédii Ženský snem, datovanej do roku 392 pred Kr.. V origináli pozostáva zo 170 písmen (78 slabík), po prepise do latinky má slovo 182 písmen. Guinnessova kniha rekordov ho eviduje ako najdlhšie slovo použité v literatúre.[3]

V českom preklade[upraviť | upraviť zdroj]

českom preklade komédie od Augustina Krejčího z roku 1915 je toto slovo preložené ako:

solené ryby a ústřice,
rybích hlav zbytečky, polité omáčkou
silfia, medu a česneku,
pyskouni, tloušti a holubi
siváci, kohouti mozečky vařené,
zajíci s moštovou omáčkou, chrustavky,
paštiky z drobů a křidélek.[4]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Augustin Krejčí v poznámke pod čiarou uvádza „Βásník podávaje jedním slovem celý jídelní lístek, napodobuje známοu tehdy Filoxenovu báseň ,Hostinu’.“[1] Naproti tomu Henry George Liddell a Robert Scott výraz popisujú ako názov jedla pozostávajúceho z uvedených ingrediencií („name of a dish compounded of all kinds of dainties, fish, flesh, fowl, and sauces“).[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Aristofanes (1915), Ženský sněm : Komoedie Aristofanova, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, str. 79, OCLC 85472559, http://olympos.cz/Antika/Ecclesiaz1915.pdf#page=41 , pozn. č. 92
  2. Liddell, Henry George; Scott, Robert, edi. (1940), „Lopadotemaxoselaxogaleokranioleiyanodrimupotrimmato“, An Intermediate Greek-English Lexicon (9. vyd.), Oxford: Clarendon Press, ISBN 0199102066  (po anglicky)
  3. McFarlan, Donald; Boeh, David A., edi. ([1989]), Guinness Book of World Records : 1990 (28. vyd.), New York, NY: Sterling Publishing, str. 129, ISBN 0806957905, http://books.google.sk/books?id=EKSHvbY5howC&q=%22longest+word%22+aristophanes&dq=%22longest+word%22  (po anglicky)
  4. Aristofanes (1915), Ženský sněm : Komoedie Aristofanova, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, str. 79, OCLC 85472559, http://olympos.cz/Antika/Ecclesiaz1915.pdf#page=41 , verše 1170-1176