Mánia (psychiatria)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mánia
Klasifikácia
MKCH-10F30 Manická epizóda (odkaz)

Pozri aj Medicínsky portál

Mánia je afektívna porucha charakteristická nadnesenou náladou, nespavosťou, zvýšenou sexuálnou energiou a pocitom grandióznosti.[1] Manické epizódy sú prítomné najmä u pacientov trpiacich bipolárnou poruchou, kde sa manické epizódy striedajú s depresívnymi.

Osoba postihnutá mániou je v prehnane radostnej nálade a oplýva zvýšenou energiou a aktívnosťou. Prebieha od jednej aktivity k druhej bez dokončenia, správa sa hazardne (napríklad podstupuje finančné riziká a transakcie), má zníženú potrebu spánku a nepociťuje únavu.[2] Rozpráva so zvýšeným hlasom, zrýchleným tempom, zažíva tzv. myšlienkový trysk a má ťažkosti s vnímaním okolitých podnetov.[2] U pacienta môže dôjsť k zvýšenému alebo často aj k zníženému príjmu stravy, pretože chorý nevydrží u jedla dlhšie posedieť a často odeň odbieha.[3] Prítomné môžu byť aj bludy grandiózneho typu (chorý sa iracionálne precenuje, napríklad si môže o sebe myslieť, že je vyvolený, má špeciálne poslanie a pod.).[2]

Klasifikácia podľa MKCH-10[4][upraviť | upraviť zdroj]

F30.1 Mánia bez psychotických príznakov

  • Nálada je nadnesená neprimerane k okolnostiam a kolíše od bezstarostnej žoviálnosti po takmer nekontrolovateľné vzrušenie. Rozjarenosť sprevádza zvýšená energia, ktorá vedie do hyperaktivity, veľavravnosti a zníženej potreby spánku. Nedarí sa udržanie pozornosti, častá je výrazná rozptýlenosť. Sebahodnotenie je často nafúknuté s velikášskymi myšlienkami a prekypujúcou sebadôverou. Strata normálnych sociálnych zábran môže viesť k nedbanlivému, riskantnému a neprimeranému správaniu.

F30.2 Mánia s psychotickými príznakmi

  • Okrem klinického obrazu opísaného pod F30.1 sa zjavujú aj bludy (zvyčajne grandiózne) alebo halucinácie (zvyčajne hlasy prihovárajúce sa chorému), prípadne vzrušenie, nadmerná pohybová aktivita a myšlienkový galop sú také extrémne, že chorý je nezrozumiteľný alebo neprístupný normálnej komunikácii.

F30.8 Iné manické epizódy

F30.9 Nešpecifikovaná manická epizóda

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. SEMPLE, David et al. Oxford Handbook of Psychiatry. Oxford : Oxford University Press, 2005. 953 s. ISBN 0198527837. S. 88. (po anglicky)
  2. a b c DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. Praha : Grada Publishing, 2013. 208 s. ISBN 9788024745701. S. 68.
  3. MARKOVÁ, Eva et al. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha : Grada Publishing, 2006. 352 s. ISBN 8024711516. S. 258.
  4. Duševné poruchy a poruchy správania (MKCH 10) [online]. Bratislava: Národné centrum zdravotníckych informácií, [cit. 2023-01-14]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]