Mamutia jaskyňa (Kentucky)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mamutia jaskyňa
Mamutia jaskyňa s návštevníkmi

Mamutia jaskyňa[1][2] alebo Mammoth Cave[3][2] (angl. Mammoth Cave; iné názvy pozri nižšie v texte článku) je v širšom zmysle jaskynný systém v štáte Kentucky v USA nachádzajúci sa jednak vo východnej časti Národného parku Mammoth Cave a jednak východne od tohto parku na súkromných pozemkoch. Mamutia jaskyňa v užšom zmysle je len jedna z hlavných jaskýň tohto jaskynného systému.

Mamutia jaskyňa v širšom zmysle[upraviť | upraviť zdroj]

Ide o najdlhší jaskynný systém na svete; je dlhý 663 km, z toho je však verejnosti sprístupnená len veľmi malá časť (prostredníctvom početných prevažne umelých vchodov). Jaskynný systém pozostáva z týchto jaskýň či jaskynných systémov:

Pôvodne systém tvorila len Mamutia jaskyňa v užšom zmysle, známa najneskôr od začiatku 19. storočia. V roku 1972 bolo nájdené spojenie medzi Mamuťou jaskyňou v užšom zmysle a jaskynným systémom Flint Ridge a takto vzniknutý spoločný jaskynný systém sa volal Mamutia jaskyňa (v širšom zmysle) alebo presnejšie Mammoth Cave System (po slovensky: jaskynný systém Mamutia jaskyňa, jaskynný systém Mammoth Cave), Flint Mammoth Cave (System), Flint Ridge-Mammoth Cave System či Mammoth-Flint Ridge Cave System. V roku 1979 sa našlo spojenie medzi jaskyňami Proctor Cave a Morrison Cave, ako aj spojenie týchto jaskýň s Mamuťou jaskyňou v užšom zmysle. V roku 1983 sa našlo spojenie medzi Mamuťou jaskyňou v užšom zmysle a jaskyňou Roppel Cave, čím vznikol jaskynný systém v jeho dnešnej podobe. Tento dnešný jaskynný systém (t.j. vrátane Roppel Cave) sa volá Mamutia jaskyňa (v širšom zmysle) alebo presnejšie Mammoth Cave System, Flint Ridge-Mammoth-Joppa Ridge-Roppel Cave System či Flint-Mammoth-Roppel-Cave System. Niektorí autori dodnes pokračujú vo vyššie spomínanej terminológii zo 70. rokov, čiže rozlišujú medzi jaskynným systémom Mamutia jaskyňa (=jaskyne na území Národného parku Mammoth Cave) a jaskyňou Roppel Cave.[4][5][6][7][2][8][9]

Mamutia jaskyňa v užšom zmysle[upraviť | upraviť zdroj]

Historický vchod

Mamutia jaskyňa (Mammoth Cave) v užšom zmysle sa nachádza sa vo vápencoch z obdobia karbón, uložených v takmer úplne vodorovných vrstvách. Jaskyňou pretekajú aj podzemné rieky, ktoré vychádzajú v podobe mohutných prameňov na povrch a ústia do povrchových riek (najmä do rieky Green River). Jaskyňa pozostáva z piatich úrovní ležiacich pod sebou. Tieto úrovne sú vlastne veľké chodby s malým spádom, ktoré sú pospájané kolmými šachtami hlbokými do 50 m a širokými do 10 m. Cez tieto šachty preniká voda z povrchu až na najspodnejšiu úroveň. V jaskyni sa vyskytujú aj podzemné jazerá (Crystal Lake, Lake Lethe a i.) a známe sú tu aj rozsiahle dómy, priepasti a pestro sfarbené kvapľové útvary.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. jaskyňa. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 418.
  2. a b c d Mamutia jaskyňa. In: Pyramída
  3. a b jaskyňa. In: Encyklopédia Zeme. Ed. Juraj Činčura. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 720 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 257.
  4. caves. In: KLEBER, John E.. The Kentucky Encyclopedia. [s.l.] : University Press of Kentucky, 1992 (2014). 1080 s. ISBN 978-0-8131-5901-0. S. 174-176.
  5. Horton H. Hobbs III; Rickard A Olson; Elizabeth G Winkler; CULVER, David C.. Mammoth Cave (A Human and Natural History). Cham : Springer, 2017. 275 s. Dostupné online. ISBN 978-3-319-53718-4. S. 1-3.
  6. caverbob.com, [cit. 2021-01-12]. Dostupné online.
  7. Palmer, A. N., 2016. The Mammoth Cave system, Kentucky, USA. Boletín Geológico y Minero, 127 (1): 131-145ISSN: 0366-0176 [1]
  8. Map The Flint Mammoth cave system, Mammoth Cave National Park, Kentucky, U.S.A. [online]. loc.gov, [cit. 2021-01-12]. Dostupné online.
  9. Derek Bristol [online]. derekbristol.com, [cit. 2021-01-12]. Dostupné online.