Manažérska mriežka Blaka a Moutonovej

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Manažérska mriežka (podľa Blaka a Moutonovej) alebo teória/model manažérskej mriežky (z rokov 1968, 1969, 1980) je model štýlu vedenia.

Je to dvojrozmerná mriežka s políčkami 9x9 založená na dvoch dimenziách zistených v základnom výskume Univerzity Ohio State, ibaže ich označuje ako „orientácia na ľudí“ (namiesto „consideration“) – na y-ovej osi- a „vecná orientácia“ (namiesto „initiating structure“) – na x-ovej osi. Horizontálne usporiadanie polí od 1 do 9 teda vyjadruje rastúcu intenzitu pozornosti manažérov venovanej úlohám a vertikálne usporiadania polí od 1 do9 znamená rastúcu intenzitu pozornosti manažérov venovanej ľuďom. Políčka reprezentujú štýly vedenia.

Na zjednodušenie analýzy sa Blake a Moutonová zamerali len 5 políčok/štýlov vedenia, a to políčka v rohoch a políčko v strede mriežky – teda na políčka (1,9), (9,9), (1,1), (9,1) a (5,5). K týmto vybraným štýlom vedenia autori poskytli aj:

 • A) charakteristiku jednotlivých štýlov vedenia
 • následky daného štýlu vedenia
  • B) pre podnik
  • C) pre nadriadeného
 • mechanizmus na to, aby si nadriadený sám mohol určiť svoj štýl vedenia (odpoveď na otázku týkajúcu sa použitia zmyslu pre humor, napríklad „svojim humorom odvádzam pozornosť od závažnosti situácie“ zodpovedá štýlu (1,9))

(symboly A - C tu odkazujú na nižšie uvedené položky charakteristík políčok mriežky)

Vybrané políčka mriežky[upraviť | upraviť zdroj]

(1,9)

A) Starostlivá pozornosť venovaná potrebám ľudí s cieľom dosiahnuť dobré vzťahy vedie k príjemnej a priateľskej podnikovej atmosfére a pracovnému tempu (typ vedúci spolku záhradkárov)
B) výkon, produkcia nízke, náklady yvsoké
C)masochizmus, astma, cukrovka, vysoký tlak

(9,9)

A) Prácu robia angažovaní ľudia. Vzájomná závislosť založená na „spoločnej stávke“ na podnik vedie k vzťahom dôvery a rešpektu. (tímový vedúci)
B) odporúčaniahodné (vysoký výkon a produkcia)
C) dobré zdravie, dôvera v budúcnosť, obdiv

(5,5)

A) Priemerný výkon organizácie možno dosiahnuť vyvážením nutnosti urobiť prácu a udržať morálku ľudí na uspokojivej úrovni (kompromisný vedúci)
B)stredný výkon a produkcia
C) nadmierne starosti, žalúdočné vredy

(1,1)

A) Vynakladanie minimálneho úsilia na to, aby ľudia odovzdávali požadovanú prácu je vhodné na udržanie pracovníkov v organizácii (vedúci voľného priebehu)
B) bankrot
C) rezignácia, rakovina, tuberkulóua, skorá smrť

(9,1)

A) Schopnosť dosahovať výkon vyplýva z takého usporiadania podmienok práce, že ľudský činiteľ ruší čo najmenej. (autoritatívny vedúci vyžadujúci poslušnosť)
B) krátkodobo úspech, dlhodobo bankrot
C) sadizmus, srdcový infarkt, migréna


Ako vidno, výsledkom mriežky je, že ideálnym štýlom vedenia je štýl (9,9). Hlavnou kritikou modelu je, že príliš zjednodušuje realitu – bez ohľadu na situáciu považuje (9,9) za ideálny štýl vedenia, pričom zabúda, že pôvodná štúdia v rámci základného výskumu Univerzity Ohio State, z ktorej mriežka vychádza, platila len pre určitú situáciu – vedenie bombardérov (tam je samozrejme vecná (teda technická) orientácia kombinovaná s orientáciou na ľudí, teda štýl „9,9“, vždy ideálnym štýlom vedenia)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Gill, R.: Theory and Practice of Leadership, 2006
 • Harris, O. Jeff, Hartman, Sandra J.: Organizational Behavior, 2001
 • Scholz, Ch.:Personalmanagement, 1994
 • Stračár, M.: Vedenie ľudí – podstata a obsah tejto manažérskej funkcie. Správanie sa jednotlivcov, skupín, tímová práca. Teória vedenia ľudí. Líder – manažér. Štýly vedenia. Komunikácia, 2006