Manažérstvo zmien

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Manažérstvo zmien alebo manažment zmien alebo riadenie zmien je organizačný riadiaci proces, ktorý sa vyvinul v oblasti manažmentu v 60.rokoch 20.storočia a ktorý sa zaoberá vnímaním, komunikáciou, metodikou, organizáciou a vyhodnocovaním prechodu organizácií, skupín v organizácii i jednotlivcov v organizácii zo súčasného stavu do požadovaného budúceho stavu.

Manažment zmien zahŕňa metodiku organizačných procesov manažmentu zmien a zaoberá sa jednotlivými modelmi riadenia organizačných zmien a riadenia systémových zmien, ktoré sa spolu používajú pri organizácií a vychádzajú z pohľadu riadenia ľudských zdrojov v organizácii.

Klasifikácia zmeny[upraviť | upraviť zdroj]

  • Krátkodobá zmena - týka sa technologického alebo systémového procesu v organizácii, ktorý sa dá vopred naplánovať, definovať jeho výstupy a dôsledky
  • Dlhodobá zmena - týka sa procesu riadenia systémov a organizačnej zmeny, kde sa zmena plánuje na dlhšie obdobie, je potrebné ju riadiť a kontrolovať a výstupy sú definované v určitých zásadách a charakteristikách, dôsledky sú iba odhadované
  • Strategická dlhodobá zmena - proces organizačnej zmeny, v ktorej hrá dôležitú úlohu predvídanie, vízia, komunikácia a je potrebné prihliadať k organizačnému správaniu sa skupín, jednotlivcov i organizačného okolia, výstupy sú charakterizované zásadami a dôsledky sú iba odhadnuteľné, často nepredvídateľné
  • Zvrat (angl. Turnaround) - osembodový rýchly postup definovaný anglickým autorom J.Slatterom (Open University Bussines School. UK) zameraný na kľúčový moment prevzatia podniku a kontroly procesu riadenia zmeny, široko používaný v 90.rokoch 20.storočia[chýba zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Mabey, Christopher-Mayon-White, Bill: Riadenie zmien (Managing Change), 1993,vyd.City University Bratislava na báze diplomového kurzu Open University UK,kurzový študijný materiál