Mediácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mediácia je forma riešenia sporov, ktorou osoby zúčastnené na mediácii riešia prostredníctvom tretej osoby mediátora spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného vzťahu. Mediátor, ako tretia nezávislá a nestranná osoba, je nápomocný pri identifikovaní záujmov strán sporu a pri hľadaní možných riešení, ktoré by zohľadňovali ich potreby[1].

Mediácia na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

V podmienkach Slovenska mediáciu upravuje zákon č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Mediáciu, ako podnikateľskú činnosť, môže vykonávať výlučne mediátor registrovaný v registri Ministerstva spravodlivosti SR. Mediátor vystupuje ako tretia nezávislá a nestranná osoba a stranám sporu vytvára podmienky pre vzájomnú komunikácia a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy.

Chýbajúca stavovská organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Na rozdiel od iných slobodných povolaní (advokát, notár, exekútor, audítor, a i.), mediátori nemajú zákonom zriadenú stavovskú organizáciu – komoru. Mediátori spadajú výlučne pod odbor dohľadu nad právnickými profesiami Ministerstva spravodlivosti SR. Napriek tomu sa vyskytujú určité organizácie, spravidla občianske združenia, ktoré poskytujú svojim členom určitú podporu[1].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Zákon č. 420/2004 Z.z., o mediácii