Mediálna výchova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mediálna výchova je proces, v ktorom neustále získavame alebo zvyšujeme úroveň mediálnej gramotnosti vo vzťahu k samotným médiám, ich vývoju a komunikačným technológiám. Spočíva v získavaní zručností, kompetencií, schopnosti analyzovať, tvoriť a hodnotiť obsah s kritickým a objektívnym prístupom.[1]

Podľa Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o mediálnej výchove, mediálna výchova má za úlohu naučiť jednotlivcov ako interpretovať a vytvárať posolstvá. Umožňuje slobodu vyjadrovania a dáva právo na informácie, avšak musí sa dbať na výber najvhodnejších médií pre komunikáciu. Mediálna výchova je prínosom pre osobný rozvoj jednotlivca a taktiež posilňuje interaktivitu v spoločnosti.

W. James Potter zas vidí mediálnu výchovu ako prostriedok, ktorý rieši štyri problémy pri kontakte s médiami:

  • informačná presýtenosť
  • falošný dojem informovanosti
  • falošný dojem kontroly
  • falošné presvedčenia [2]

Mediálna výchova je v podstate prostriedok k získaniu mediálnej gramotnosti. Brestovanský[3] uvádza, že mediálna výchova sa uskutočňuje v dvoch vzájomne sa prelínajúcich prístupoch. Jeden je zameraný na zručnosť a druhý na znalosť.

  • Learning by doing - tento prístup je tradičný hlavne v USA. Jeho pôvod je v Deweyho filozofií pragmatizmu, z ktorého sa odvodzuje takzvané skúsenostné učenie. Ide o to, že jednotlivec má spoznať procesy v médiach tak, že sa priamo podieľa na ich tvorbe. Koncept sa odkláňa od tradičného učenia, pričom berie ohľad najmä na technické aspekty.
  • Tradícia analýzy médií prístup sa využíva najmä v Európe a anglicky hovoriacich krajinách s cieľom odlíšiť sa od americkej kultúry. Analýza médií sa sústreďuje najmä na rozbory spravodajstva, reklamy, napínavých príbehov atď. Snaží sa odhaliť pravidelnosti a mechanizmy, ktoré určujé podobu médií a mediálnych obsahov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-12-04]. Dostupné online. Archivované 2014-12-08 z originálu.
  2. Potter, W. James.; Media Literacy. 536 str. Third Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2005. ISBN 9781483306674 str.7
  3. pdf.truni.sk/download?e-skripta/uvod-do-medialnej-vychovy.pdf

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]