Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (skratka MBOR) alebo po anglicky International Bank for Reconstruction and Development (skratka IBRD) je jedna z piatich inštitúcií Skupiny Svetovej banky. IBRD je medzinárodná organizácia, komerčná uverová inštitúcia, pôvodne založená na základe breton-woodskych dohôd 27. decembra 1945 na obnovu štátov po druhej svetovej vojne. Jej sídlom je mesto Washington v USA.

Od 50. rokov poskytuje pomoc rozvojovým krajinám.

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V jej aktivitách je zahrnutá úverová aj poradenská činnosť.

Jej cieľom je podpora hospodárskeho a sociálneho napredovania rozvojových krajín prostredníctvom zvyšovania ich produktivity.

Členstvo v Svetovej banke je podmienené členstvom v Medzinárodnom menovom fonde (MMF), pričom členský podiel a počet hlasov je závislý od veľkosti krajiny, ekonomiky a kvóty v MMF.

Kapitál z vkladov členských krajín - zisk banky ide na rezervy.

Poskytuje pôžičky vládam aj súkromným firmám, pokiaľ sa za ne zaručí vláda; cieľ investície musí smerovať k rozvoju štátu

Má 2 typy úverov: za trhových podmienok (peniaze získava vydávaním cenných papierov); pre chudobné krajiny neschopné splácať takéto úvery – úvery z Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA), rozvoj a štrukturálna prestavba ekonomík – dlhodobé úvery 12 - 15rokov; investičné pôžičky 75%; vyrovnávacie pôžičky, štrukturálne = oblasť financií, sektorové = účelové reformy v iných sektorov. Túto inštitúciu je možno považovať za najväčšieho prispievateľa v oblasti vzdelávania, boju proti AIDS a taktiež zastrešuje iné zdravotné programy.

Orgánmi IBRD sú Rada guvernérov a Rada výkonných riaditeľov. Rada guvernérov (Board of Governors) je najvyšší riadiaci orgán IBRD. Všetky členské krajiny do Rady vymenúvajú svojich guvernérov a ich alternátov, ktorými sú zvyčajne ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk. Rada výkonných riaditeľov (Board of Executive Directors) má 24 výkonných riaditeľov, ktorí sú zodpovední za všeobecnú činnosť inštitúcie.

V súčasnosti má viac ako 7000 zamestnancov a 40 zastupiteľstiev.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]