Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary (z angl. International Maritime Dangerous Goods, IMDG) je jednotný, medzinárodný kódový systém pre oblasť dopravy nebezpečných materiálov v námornej doprave. Okrem kategorizácie a označovania nebezpečných materiálov sa zaoberá problematikou obalov, kontajnerovej dopravy a uskladňovania, so zvláštnym dôrazom na oddeľovanie nekompatibilných látok.

História[upraviť | upraviť kód]

Kódex prijala Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v roku 1965. Rozhodnutím výboru IMO pre námornú bezpečnosť sú od roku 2004 niektoré časti IMDG pre členské štáty IMO záväzné.

Klasifikácia[upraviť | upraviť kód]

IMDG rozdeľuje nebezpečný tovar do deviatich tried a niekoľkých podtried. Ich číselné označenie nesúvisí s mierou ich nebezpečnosti.

 1. Výbušniny
 2. Plyny
  1. Horľavé plyny
  2. Nehorľavé netoxické plyny
  3. Toxické plyny
 3. Horľavé kvapaliny
 4. Horľavé pevné látky náchylné na spotnánne vznietenie; látky, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny
  1. Horľavé pevné látky, samoreaktívne látky a desenzitizované výbušniny
  2. Látky náchylné na spotnánne vznietenie
  3. látky uvoľňujúce pri kontakte s vodou horľavé plyny
 5. Oxidačné činidlá a organické peroxidy
  1. Oxidačné činidlá
  2. Organické peroxidy
 6. Toxické a infekčné látky
  1. Toxické látky
  2. Infekčné látky
 7. Rádioaktívny materiál
 8. Korozívne látky
 9. Rôzne nebezpečné látky a tovary