Medzivládna konferencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Medzivládna konferencia (MVK) je formálna procedúra na zmenu a doplnenie zakladajúcich zmlúv Európskej únie. Podľa zmlúv ju zvoláva Európska rada a skladá sa zo zástupcov členských štátov, Komisie a v menšom rozsahu sa na nej zúčastňuje aj Parlament.

Konferenciu zakončuje zasadnutie Európskej rady, na ktorom sa riešia všetky zostávajúce sporné otázky vyžadujúce riešenie na úrovni hláv štátov alebo vlád, a dosiahuje sa konečná politická dohoda. Právni a jazykoví odborníci z členských štátov potom pripravia konečný text zmluvy v každom jazyku Únie (vrátane írčiny), ktorý sa potom predkladá členským štátom na ratifikáciu a podpis.

Fungovanie tohto procesu pri rokovaní o Zmluve z Nice v roku 2001 sa dostalo pod paľbu kritiky, hlavne ohľadom zasadnutia Európskej rady v Nice, ktorá zakončila MVK. Ďalšia MVK, ktorá sa konala v októbri 2003, bola pripravená Konventom o budúcnosti Európy, ktorý bol vytvorený podľa predlohy Konventu, ktorý rokoval o Charte základných práv. Jedným z odporúčaní Konventu je, aby sa takýto konvent použil aj na prípravu budúcich MVK. Či bude toto odporúčanie akceptované členskými štátmi, bude závisieť od ich názoru na proces konventu.