Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre školstvo a vzdelávanie.

Pôsobnosť ministerstva

  • základné školy, stredné školy, vysoké školy,
  • školské zariadenia,
  • celoživotné vzdelávanie,
  • veda a technika,
  • štátna starostlivosť o mládež a šport.

Minister školstva

Ministerstvo školstva riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister školstva, ktorého vymenúva prezident Slovenska na návrh predsedu vlády Slovenska.

Súčasným ministrom školstva je Eugen Jurzyca od 9. júla 2010.

Štátny tajomník ministerstva školstva

Ministra školstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva.

Externé zdroje

Šablóna:Ministerstvá na Slovensku