Modalita (jazykoveda)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Modalita alebo modálnosť je v jazykovede spôsob vyjadrovania vzťahu, postoja hovoriaceho k deju, vzťah obsahu výpovede ku skutočnosti v chápaní hovoriaceho (obsah výpovede sa hodnotí ako skutočný alebo neskutočný, možný alebo nevyhnutný a i.). Na vyjadrenie modality vo vete slúžia príslovky (snáď, zrejme), hlavne však slovesný spôsob (oznamovací, rozkazovací, podmieňovací).