Preskočiť na obsah

Molová stupnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prehľad mólových stupníc

[upraviť | upraviť zdroj]

Základnou molovou stupnicou je aiolská (alebo aj prirodzená) a mol, ktorá sa skladá z tónov A,H,C,D,E,F,G,A.

zápis stupnice a-mol

Obsahuje rovnaké tóny ako základná durová stupnica C-dur, ale začína 6. stupňom stupnice C-dur. Poltóny má medzi 2. a 3., a medzi 5. a 6. stupňom. Ak ju rozdelíme na dve rovnaké časti, tetrachordy, budú tieto na rozdiel od stupnice C-dur rôzne. Vzdialenosti medzi stupňami prvého tetrachordu budú: celý tón - poltón - celý tón, vzdialenosti druhého tetrachordu budú: poltón - celý tón - celý tón. Tento predpis platí pre všetky prirodzené molové stupnice. (V prípade durových stupníc sú oba tetrachordy rovnaké).

Ďalšie molové stupnice

[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie molové stupnice vytvoríme najľahšie tak, že jednotlivé durové stupnice začneme vždy ich 6. stupňom. Takto môžeme ku každej durovej stupnici vytvoriť molovú stupnicu s rovnakým predznamenaním.

Ďalšou možnosťou je že použijeme podobné pravidlo, ako pri durových stupniciach.

V prípade molových stupníc s krížikmi postupujeme tak, že ďalšiu stupnicu začneme druhým tetrachordom predošlej stupnice (t. j. jej 5. stupňom) a pridáme krížik navyše. Krížik sa pridáva vždy k druhému stupňu novej stupnice.

V prípade molových stupníc s béčkami postupujeme tak, že ďalšiu stupnicu začíname o štyri stupne nižšie a pridáme béčko navyše a to ku šiestemu stupňu novej stupnice.

Prehľad molových stupníc

[upraviť | upraviť zdroj]
Molové stupnice
Stupnice tóny Predznamenania
ais mol ais his cis dis eis fis gis ais 7#
dis mol dis eis fis gis ais h cis dis 6#
gis mol gis ais h cis dis e fis gis 5#
cis mol cis dis e fis gis a h cis 4#
fis mol fis gis a h cis d e fis 3#
h mol h cis d e fis g a h 2#
e mol e fis g a h c d e 1#
a mol a h c d e f g a žiadne #


d mol d e f g a b c d 1b
g mol g a b c d es f g 2b
c mol c d es f g as b c 3b
f mol f g as b c des es f 4b
b mol b c des es f ges as b 5b
es mol es f ges as b ces des es 6b
as mol as b ces des es fes ges as 7b

Harmonická molová stupnica

[upraviť | upraviť zdroj]

Harmonické molové stupnice sa vytvorili z prirodzených zvýšením 7. stupňa stupnice. Harmonické molové stupnice majú poltónové vzdialenosti medzi 2./3., 5./6. a 7./8. stupňom, kým medzi 6./7. je vzdialenosť až 1,5 tónu (nazývaná hiatus).

Napr.:

  • a-mol aiolská: A H C D E F G A

  • a-mol harmonická: A H C D E F GIS A

Melodická molová stupnica

[upraviť | upraviť zdroj]

Melodické molové stupnice sa vytvorili z harmonických molových stupníc tak, aby sa odstránila 1,5 tónová vzdialenosť (hiatus) medzi 6./7. stupňom. To sa dosiahlo tak, že sa zvýšil o poltón 6. stupeň. Ak rozdelíme stupnicu na dva tetrachordy (po 4 stupne), potom prvý tetrachord bude typický molový (so vzdialenosťami celý tón - poltón - celý tón), kým druhý tetrachord bude typický durový (vzdialenosti celý tón - celý tón - poltón). Pri hre stupnice smerom nadol by sme preto začínali durovým tetrachordom a pokračovali molovým, čo neznie príliš melodicky. Preto sa melodická stupnica smerom nadol hrá rovnako ako prirodzená ( aiolská ), t. j. bez zvýšeného 6. a 7. stupňa.

Napr.:

  • a mol aiolská: A H C D E F G A - A G F E D C H A

  • a-mol Melodická: A H C D E FIS GIS A - A G F E D C H A