Monizmus práva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Monizmus práva vyjadruje jeden z predpokladov právnej istoty, ktorým je požiadavka, aby v štáte platilo len jedno právo.

Táto požiadavka nenaráža na situácie, kedy sú jednotlivé právne normy obsiahnuté vo viacerých právnych predpisoch, ale skôr vyjadruje podmienku, aby si jednotlivé právne predpisy nekonkurovali. Príkladom nie monizmu, ale napríklad dualizmu práva, by bola situácia, keď má jeden štát dve platné ústavy, ktoré si navzájom odporujú.