Monotónna funkcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Neklesajúca funkcia

Monotónna funkcia je súhrnné označenie pre nerastúcu funkciu, neklesajúcu funkciu, rastúcu funkciu a klesajúcu funkciu. Príslušná vlastnosť sa označuje ako monotónnosť funkcie.

Nerastúca a neklesajúca funkcia sa nazývajú aj nerýdzo monotónna funkcia. Rastúca a klesajúca funkcia sa nazývajú aj rýdzo monotónna funkcia.

Inak povedané - je taká funkcia, (podobná vec - monotónny interval (časť funkcie)), ktorá na svojom definičnom obore buď rastie alebo klesá(čiže aj stagnuje, lebo to nie je ani rast ani klesanie), ale určite nie zároveň klesá, či rastie, určite to zároveň nekombinuje, a je tam definovaná lebo inak by sme nevedeli či rastie či klesá na tom mieste.

Preto taký sínus napríklad monotónny nie je, pretože ten na svojom definičnom obore i stúpa i klesá.