Motor s kombinovaným zapaľovaním

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Motor s kombinovaným zapaľovaním je piestový spaľovací motor s kombináciou vznetového a zážihového zapaľovania. Kompresným teplom sa vznieti len malé množstvo zapaľovacieho paliva, ktoré je zdrojom zážihu zvyšného obsahu zmesi vo valci. Tieto motory patria do skupiny dvojpalivových motorov.

Pozri aj[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.