Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

G80 - G83: MOZGOVÉ OCHRNUTIE A INÉ PARALYTICKÉ SYNDRÓMY patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.

G80 - DETSKÉ MOZGOVÉ OCHRNUTIE

Zahŕňa:
Littleovu chorobu
Nezahŕňa:
dedičnú spastickú paraplégiu (G11.4)
G80.0 - Spastické mozgové ochrnutie
Vrodená spastická paralýza (mozgová)
G80.1 - Spastická diplégia
G80.2 - Infatilná hemiplégia
G80.3 - Dyskinetické mozgové ochrnutie
Atetoidné mozgové ochrnutie
G80.4 - Ataxické mozgové ochrnutie
G80.8 - Iné infantilné mozgové ochrnutie
Zmiešané syndrómy mozgového ochrnutia
G80.9 - Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie
Mozgové ochrnutie NS

G81 - HEMIPLÉGIA

Poznámka: Na prvotné kódovanie sa táto položka používa len vtedy, ak sa hemiplégia uvádza bez bližšej špecifikácie, alebo je stará či dlhotrvajúca, ale bez špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie na identifikovanie týchto typov hemiplégie vznikajúcej z akejkoľvek príčiny.

Nezahŕňa:
kongenitálne a infatilné mozgové ochrnutie (G80.-)
G81.0 - Chabá hemiplégia
G81.1 - Spastická hemiplégia
G81.9 - Nešpecifikovaná hemiplégia

G82 - PARAPLÉGIA A TETRAPLÉGIA (KVADRUPLÉGIA)

Poznámka: Na prvotné kódovanie sa táto položka používa len vtedy, ak sa vyznačené stavy uvádzajú bez bližšej špecifikácie alebo sú staré či dlhotrvajúce, ale bez špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie na identifikovanie týchto stavov vznikajúcich z akejkoľvek príčiny.

Nezahŕňa:
vrodenú mozgovú obrnu a obrnu detského veku (G80.-)
G82.0 - Chabá paraplégia
G82.1 - Spastická paraplégia
G82.2 - Nešpecifikovaná paraplégia
Ochrnutie oboch dolných končatín NS
Paraplégia (dolná) NS
G82.3 - Chabá tetraplégia
G82.4 - Spastická tetraplégia
G82.5 - Nešpecifikovaná tetraplégia
Kvadruplégia NS

G83 - INÉ PARALYTICKÉ SYNDRÓMY

Poznámka: Na prvotné kódovanie sa táto položka používa len vtedy, ak sa vyznačené stavy uvádzajú bez bližšej špecifikácie, alebo sú staré či dlhotrvajúce, ale bez špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie na identifikovanie týchto stavov vznikajúcich z akejkoľvek príčiny.

Zahŕňa:
paralýzu (úplnú) (neúplnú) s výnimkou, ako sa uvádza v G80 - G82
G83.0 - Diplégia horných končatín
Diplégia (horná)
Ochrnutie oboch horných končatín
G83.1 - Monoplégia dolnej končatiny
Ochrnutie dolnej končatiny
G83.2 - Monoplégia hornej končatiny
Ochrnutie hornej končatiny
G83.3 - Nešpecifikovaná monoplégia
G83.4 - Syndróm cauda equina
Neurogénny močový mechúr pri syndróme cauda equina
Nezahŕňa:
spinálny močový mechúr NS (G95.8)
G83.8 - Iné špecifikované paralytické syndrómy
Toddova paralýza (poepileptická)
G83.9 - Nešpecifikovaný paralytický syndróm

Zdroje[upraviť | upraviť kód]