Nájom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Nájom môže neodborne znamenať aj nájomné.

Nájom je právny pomer, na základe ktorého jeden účastník (prenajímateľ) prenecháva za odplatu druhému účastníkovi (nájomníkovi) vec, aby ju dočasne, v dohodnutom čase alebo bez časového určenia užíval alebo z nej bral úžitky. Na Slovensku ho upravuje Občiansky zákonník.