Nagios

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Operating principle of Nagios

Nagios je program pre monitorovanie počítačov a služieb, navrhnutý tak, aby informoval o prípadných výpadkoch skôr ako to urobia zákazníci, užívatelia, alebo Vaši nadriadení. Nagios je populárny open source systém pre monitorovanie sieťového prostredia. Je vyvíjaný pre Linux, ale funguje aj na Unix systémoch. Je vydávaný pod GNU (General Public License) 2 licenciou. Je vyvíjaný a udržiavaný Ethanem Galstadtem a armádou ďalších vývojárov pluginov.

Spustenie Nagiosu[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ručne ako hlavný proces
 2. ručne ako úlohu na pozadie
 3. ručne ako démona
 4. automaticky pri štarte (nabootovanie) systému

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Tento projekt mal pôvodne názov Netsaint, v roku 2002 bol ale premenovaný na Nagios. Nagios je monitorovací nástroj, navrhnutý na okamžitú notifikáciu administrátora o problémoch so sieťou. Zväčša sa to deje ešte pred tým, ako to pocítia koncoví používatelia. Je určený na beh v OS Linux a rôznych variantoch OS Unix. Monitorovacia služba spúšťa nespojité kontroly špecifikovaných koncových staníc a služieb, použitím externých modulov, ktoré vracajú výsledky kontrol hlavnému modulu Nagiosu. Keď sú zistené problémy, služba je schopná poslať upozornenie na preddefinované kontakty pomocou rôznych typov komunikácie (email, SMS, alebo tzv. Rýchla pošta – ICQ). Aktuálny stav, historické záznamy a reporty sú prístupné cez webové rozhranie.

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

 • monitoruje Windows, Unix aj Linux
 • monitoruje ľubovoľné typy služieb
 • dobre testovateľný vo veľmi zložitých scenároch
 • pružne prispôsobiteľný a rozšíriteľný
 • jasne usporiadané rozhranie prehliadača
 • žiadne licenčné poplatky

Nevýhody[upraviť | upraviť zdroj]

 • vyžaduje určený server s veľkým množstvom pamäte
 • konfigurácia je manuálny proces
 • nie je to jednoduchý softvérový balík na konfigurovanie
 • má jednoduchú inštaláciu, ale vyžaduje si veľa času
 • neexistuje žiadna dobrá metóda založená na webových stránkach pre vytváranie monitoringu

Umožňuje[upraviť | upraviť zdroj]

 • zber a generovanie dát
 • logovanie a ukladanie dát
 • analýza
 • vyhodnotenie a poplachy

Použite[upraviť | upraviť zdroj]

 • malé a stredné systémy
 • Unix
 • GNU
 • "Stavebnice"
 • rozšíriteľné moduly

Možnosti Nagiosu[upraviť | upraviť zdroj]

Nagios má mnoho možností, ktoré z neho robia všestranný monitorovací nástroj.

Medzi základné služby patria
 • Monitoring sieťových služieb(SMTP, POP3, http, NNTP, PING, atď.)
 • Monitoring zdrojov vybraných staníc (zaťaženie procesora, využitie diskovej kapacity a operačnej pamäte, bežiace procesy, atď.)
 • Monitorovanie faktorov okolia (napr. Teplota)
 • Modul, ktorý umožňuje používateľom ľahko nastaviť vlastné typy kontroly
 • Možnosť definovať hierarchiu sieťových zariadení
 • Automatická notifikácia v prípade problému so zariadením
 • Možnosť posielania notifikácií do rôznych skupín podla zariadenia a druhu problému
 • Podpora pre redundantné služby a monitorovacie stanice
 • Webové rozhranie pre prezeranie aktuálneho stavu siete, histórie problémov a upozornení, záznamov, atd.
 • Jednoduchý autorizačný návrh, ktorý umožňuje špecifikovať, ktorí používatelia budú mať prístup k zobrazeniu definovaných informácií.
 • Automatické generovanie histórie stavu hosťa/služieb
 • Možnosť doprogramovať si ďalšie featury
 • Komunikácia medzi viacerými operátormi

Ďalšie možnosti Nagiosu[upraviť | upraviť zdroj]

Odkazy do externého webu

Ak máte na webe už existujúci systém, ktorý obsahuje dáta o zariadeniach (inventura), je možné na tento systém odkazovať priamo z Nagiosu.

Performance dáta

Nagios pre svoju činnosť z testu spracováva iba tri druhy výsledkov testov: OK/WARNING/CRITICAL. Plugin síce vypíše informáciu o tom, čo sa presne prihodilo (OK - RTA: 32ms, packet loss: 20%), ale do Nagiosu prepadne iba jedna z troch hodnôt OK/WARNING/CRITICAL. Ak chceme spracovávať informácie o tom, aké hodnoty presne plugin vrátil, je potrebné zapnúť performance data logging. Potom sa pre každý výstup testovacieho pluginu volá ďalší plugin, ten môže dáta ukladať do databázy, či na iné miesto, kde s nimi môžeme ľubovolne pracovať. K dispozícii je modul, ktorý vie dáta ukladať do RRD databázy. Pri kombinácii s nástrojom Cacti môžeme získať veľmi pekné gracké štatistiky.

Distribuovatelnosť

Nagios je možné nasadiť v tandeme s iným strojom v HA clusteri. Naopak pre monitorovanie rozľahlých sietí sa hodí záťaž procesoru a hlavne siete distribuovať na viacerých strojoch. Aj to Nagios zvládne. Výsledkom je niekoľko monitorujúcich strojov, ale iba jedna monitorovacia konzola. Oba varianty je možné kombinovať.

Monitoring z mobilného telefónu

Nagios okrem bežného výstupu do webového prehliadača môže poskytovať i výstup vo forme WML stránok (WAP), ktoré je možné prehliadať na mobilných telefónoch. Aj z tohoto rozhrania je možné zadávať ďalšie príkazy, napr.: ping, traceroute, apod.

Inštalácia Nagiosu[upraviť | upraviť zdroj]

 • vytvorenie inštalačného adresára pre program. Nastavenie oprávnení (prihlásenie sa ako root, alebo sa prostredníctvom príkazu su prepnúť na superužívatela) pre root alebo sudo užívateľov aby sa vyvarovalo budúcim možným chybám s oprávnením prístupu počas inštalácie.
 • vytvorenie užívatela a skupiny pre Nagios. Nagios má vlastný užívateľský účet a samostatnú skupinu. Príkaz: adduser nagios, groupadd nagios
 • spustenie konfiguračného skriptu. Tento shellový skript automaticky vytvorí potrebnú štruktúru pre program.
 • nastavenie prefix na inštalačný adresár, ktorý bol vytvorený predtým (štandardne je /usr/local/nagios)
 • nastavenie cgiurl na aktuálnu URL, ktorá bude používaná pre spustenie a sprístupnenie CGI ( štandardne je /cgi-bin/nagios)
 • nastavenie htmurl na aktuálnu URL, ktorá bude používaná pre sprístupnenie html, ako hlavné rozhranie a dokumentáciu ( štandardne je /nagios)
 • nastavenie someuser na meno používateľa systému, ktorý bude mať oprávnenie na prístup k súborom ( štandardne je nagios)
 • nastavenie somegroup na meno skupiny, ktorá bude mať oprávnenie prístupu k súborom (štandardne je nagios)
 • skompilovanie súborov (vytvorenie binárnych súborov). Toto sú spustiteľné súbory potrebné pre Nagios . Použite :

make all

 • nainštalovanie binárnych súborov a HTML súborov. Po skompilovaní (vytvorení) binárnych súborov je ďalším krokom nainštalovať ich do vhodných adresárov. Ten istý spôsob sa použije pre html súbory. Príkaz je nasledujúci :

make install

 • nainštalovanie Init skript. Je to štartovací skript používaný pre automatické spúšťanie programu pri zavádzaní systému (bootování). Obslužný program je vytvorený v adresáry /etc/rc.d/init.d/nagios a môže byť upravený podla Vami prednastavenej inštalačnej cesty pre operačný systém a Nagios.
Smerodajná štruktúra pre Nagios by mala byť nasledujúca

/usr/local/nagios /bin – Nagios hlavný program /etc – hlavný, zdrojové, objektové a CGI konfiguračné súbory /libexec – Pluginy /sbin - CGI's /share – HTML súbory (pre webové rozhranie a online dokumentáciu) /var – logové súbory

 • nainštalovanie potrebných a požadovaných pluginov pre Nagios. Proces inštalácie pluginov je podobný s inštaláciou hlavného programu.
 • nastavenie webového rozhrania pre Nagios. Konfiguračný súbor pre Apache potrebuje úpravu aby mohol Nagios pracovať.