Neľubozvuk

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Neľubozvuk alebo disonancia (alebo nepresne nesúzvuk či diafónia) je zvuk nepôsobiaci ľubozvučne, pričom sa vnímanie toho, čo nie je ľubozvučné, v dejinách mení. V súčasnosti je disonancia chápaná ako súzvuk dvoch alebo viacerých tónov, v ktorom je vnútorné napätie, a ktorý preto smeruje k rozvedeniu do konsonancie. Opakom je pojem ľubozvuk (konsonancia).