Nehnuteľnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nehnuteľnosť alebo nehnuteľná vec alebo (mimo práva) realita je pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). Je to opak hnuteľnej veci.

Podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba, vodný tok ani podzemná voda nie je súčasťou pozemku, a teda ani nehnuteľnosti. V slovenskom práve neplatí zásada superficies solo cedit.

V rôznych krajinách[upraviť | upraviť zdroj]

Nehnuteľnosti v Česku sú evidované v katastri nehnuteľností, ktorý spravuje Česká pozemková služba a katastrálny úrad. Kataster nehnuteľností má verejný zoznam a údaje do neho zapísané sa považujú za správne - v súlade so skutočným stavom (zásada publicity materiálu).[1] Všetky zmeny právnych vzťahov k nehnuteľnostiam (prevod vlastníctva, vecné bremená, záložné práva, exekučný titul) je potrebné vždy predložiť príslušnému katastrálnemu úradu, ktorý zmenu spracuje.

V Rusku sa štátna registrácia práv vykonáva do Jednotného štátneho registra nehnuteľností prostrednictvom zápisu o práve na nehnuteľnosť, informácie o ktorom sú zapísané v Jednotnom štátnom registri nehnuteľností (EGRN).[2] Realitné transakcie podliehajú povinnej štátnej registrácii v prípadoch, keď zákon ustanovuje štátnu registráciu transakcií. Prevod vlastníctva na základe zmluvy podlieha štátnej registrácii. V Rusku registráciu transakcií s nehnuteľnosťami vykonáva špeciálny štátny orgán - Federálna služba pre štátnu registráciu, kataster a kartografiu. Existujú dve formy uzatvárania obchodov – notárske overené a jednoduché písomné, ktoré majú úplne rovnakú právnu silu.

V Bielorusku systém štátnych organizácií v oblasti štátnej registrácie tvoria: osobitne poverený orgán štátnej správy Bieloruskej republiky v oblasti štátnej registrácie, podriadený vláde Bieloruskej republiky (štátny majetok), republikánska organizácia pre štátnu registráciu (Státny unitárny podnik "Národný katastrálny úrad"), územné organizácie štátnej registrácie. Registrátor republikánskej organizácie pre štátnu registráciu vykonáva registračné úkony vo vzťahu k podniku ako majetkovému komplexu spôsobom stanoveným vládou Bieloruskej republiky.[3]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Выписки из реестра недвижимости Чехии [online]. . Dostupné online.
  2. Когда квартира становится собственностью? [online]. . Dostupné online.
  3. Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним [online]. . Dostupné online.