Nezhubné nádory (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

D10 - D36: NEZHUBNÉ NÁDORY patria do II.kapitoly MKCH-10 - Nádory (MKCH-10, C00 - D48).

Zahŕňa morfologické kódy s kódom správania /0.

D10 - NEZHUBNÝ NÁDOR ÚST A HLTANA

D10.0 - Pera

Pera (uzdička) (vnútorná strana) (sliznica) (jasnočervený okraj)
Nezahŕňa kožu pery (D22.0, D23.0).

D10.1 - Jazyk

Jazyková mandľa

D10.2 - Ústna spodina
D10.3 - Iné a nešpecifikované časti úst

Malá slinná žľaza NS
Nezahŕňa:
nezhubné odontogénne nádory (D16.4 – D16.5)
sliznicu pery (D10.0)
nosovohltanovú plochu mäkkého podnebia (D10.6)

D10.4 - Mandľa

Mandľa (podnebná)
Nezahŕňa:
jazykovú mandľu (D10.1)
hltanovú mandľu (D10.6)
mandľovú(é)
jamu (zátoku) (D10.5)
oblúky (D10.5)

D10.5 - Iné časti orofaryngu

Epiglotis, predná strana
Mandľová(é)
jama
oblúky
Vallecula - priehlbinka
Nezahŕňa:
epiglotis
NS (D14.1)
suprahyoidnú časť (D14.1)

D10.6 - Nosohltan - nazofarynx

Hltanová mandľa
Zadný okraj nosovej priehradky a choán

D10.7 - Hrtanová časť hltana - hypofarynx
D10.9 - Hltan, bez špecifikácie

D11 - NEZHUBNÝ NÁDOR VEĽKÝCH SLINNÝCH ŽLIAZ

Nezahŕňa:

 • nezhubné nádory malých slinných žliaz, ktoré sa zaraďujú podľa anatomického umiestnenia
 • nezhubné nádory malých slinných žliaz NS (D10.3)

D11.0 - Príušná žľaza - glandula parotis
D11.7 - Iné veľké slinné žľazy

Žľaza
podjazyková - glandula sublingualis
podsánková - glandula submandibularis

D11.9 - Veľká slinná žľaza, bez špecifikácie

D12 - NEZHUBNÝ NÁDOR HRUBÉHO ČREVA, KONEČNÍKA, ANUSU A ANÁLNEHO KANÁLA

D12.0 - Slepé črevo - caecum

Ileocekálna chlopňa

D12.1 - Červovitý prívesok - appendix
D12.2 - Stúpavá časť hrubého čreva
D12.3 - Priečna časť hrubého čreva

Pečeňový ohyb
Slezinový ohyb

D12.4 - Zostupná časť hrubého čreva
D12.5 - Esovitá časť hrubého čreva
D12.6 - Hrubé črevo, bez špecifikácie

Adenomatóza kolónu
Hrubé črevo NS
Polypóza kolónu (s familiárnym výskytom)

D12.7 - Rektosigmoidové spojenie
D12.8 - Konečník
D12.9 - Anus a análny kanál

Nezahŕňa:
análny(u)
okraj (D22.5, D23.5)
kožu (D22.5, D23.5)
perianálnu kožu (D22.5, D23.5)

D13 - NEZHUBNÝ NÁDOR INÝCH A NEPRESNE URČENÝCH ČASTÍ TRÁVIACEJ SÚSTAVY

D13.0 - Pažerák
D13.1 - Žalúdok
D13.2 - Dvanástnik
D13.3 - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva
D13.4 - Pečeň

Vnútropečeňové žlčové vývody

D13.5 - Extrahepatálne žlčové cesty
D13.6 - Podžalúdková žľaza

Nezahŕňa endokrinný pankreas (D13.7).

D13.7 - Endokrinný pankreas

Nádor z ostrovčekových buniek
Langerhansove ostrovčeky

D13.9 - Nepresne určené miesta v tráviacej sústave

Tráviace orgány NS
Črevo NS
Slezina

D14 - NEZHUBNÝ NÁDOR STREDNÉHO UCHA A DÝCHACEJ SÚSTAVY

D14.0 - Stredné ucho, nosová dutina a prinosové dutiny

Nosová chrupka
Nezahŕňa:
zvukovod (vonkajší) (D22.2, D23.2)
kosť
ucha (D16.4)
nosa (D16.4)
ušnú chrupku (D21.0)
ucho (vonkajšie) (koža) (D22.2, D23.2)
nos
NS (D36.7)
kožu (D22.3, D23.3)
bulbus olfactoris (D33.3)
polyp
prinosovej dutiny (J33.8)
ucha (stredného) (H74.4)
nosovej dutiny (J33.-)
zadný okraj priehradky a choán (D10.6)

D14.1 - Hrtan

Príklopka (suprahyoidná časť)
Nezahŕňa:
epiglotis, prednú stranu (D10.5)
polyp hlasivky a hrtana (J38.1)

D14.2 - Priedušnica
D14.3 - Prieduška a pľúca
D14.4 - Dýchacia sústava, bez špecifikácie

D15 - NEZHUBNÝ NÁDOR INÝCH A NEŠPECIFIKOVANÝCH VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV

Nezahŕňa mezotelové tkanivo (D19.-).

D15.0 - Týmus
D15.1 - Srdce

Nezahŕňa veľké cievy (D21.3).

D15.2 - Medzipľúcie - mediastinum
D15.7 - Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány
D15.9 - Vnútrohrudníkové orgány bez špecifikácie

D16 - NEZHUBNÝ NÁDOR KOSTI A KĹBOVEJ CHRUPKY

Nezahŕňa:

 • spojivové tkanivo
  • ucha (D21.0)
  • mihalnice (D21.0)
  • hrtana (D14.1)
  • nosa (D14.0)
 • synoviálnu membránu (D21.-)

D16.0 - Lopatka a dlhé kosti hornej končatiny
D16.1 - Krátke kosti hornej končatiny
D16.2 - Dlhé kosti dolnej končatiny
D16.3 - Krátke kosti dolnej končatiny
D16.4 - Kosti lebky a tváre

Čeľusť - maxilla
Kosť očnice
Nezahŕňa sánku - mandibulu (D16.5).

D16.5 - Sánka - mandibula
D16.6 - Chrbtica

Nezahŕňa krížovú kosť a kostrč (D16.8).

D16.7 - Rebrá, mostík a kľúčna kosť
D16.8 - Panvové kosti, krížová kosť a kostrč
D16.9 - Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka

D17 - NEZHUBNÝ LIPOMATÓZNY NÁDOR

Zahŕňa morfologické kódy M885 - M888 s kódom správania /0.

D17.0 - Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku
D17.1 - Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu
D17.2 - Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín
D17.3 - Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie neurčených miest
D17.4 - Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových orgánov
D17.5 - Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných orgánov

Nezahŕňa pobrušnicu a retroperitoneum (D17.7).

D17.6 - Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca
D17.7 - Nezhubný lipomatózny nádor inej lokalizácie

Peritoneum
Retroperitoneum

D17.9 - Nešpecifikovaný nezhubný lipomatózny nádor

Lipóm NS

D18 - HEMANGIÓM A LYMFANGIÓM AKEJKOĽVEK LOKALIZÁCIE

Zahŕňa morfologické kódy M912 - M917 s kódom správania /0.
Nezahŕňa modrý alebo pigmentový névus (D22.-).

D18.0 - Hemangióm akejkoľvek lokalizácie

Angióm NS

D18.1 - Lymfangióm akejkoľvek lokalizácie

D19 - NEZHUBNÝ NÁDOR MEZOTELOVÉHO TKANIVA

Zahŕňa morfologický kód M905 s kódom správania /0.

D19.0 - Mezotelové tkanivo pohrudnice
D19.1 - Mezotelové tkanivo pobrušnice
D19.7 - Mezotelové tkanivo inej lokalizácie
D19.9 - Mezotelové tkanivo, bez špecifikácie

Nezhubný mezotelióm NS

D20 - NEZHUBNÝ NÁDOR MÄKKÉHO TKANIVA RETROPERITONEA A PERITONEA

Nezahŕňa nezhubný lipomatózny nádor peritonea a retroperitonea (D17.7) a mezotelového tkaniva (D19.-).

D20.0 - Retroperitoneum
D20.1 - Pobrušnica

D21 - INÉ NEZHUBNÉ NÁDORY SPOJIVOVÉHO A INÉHO MÄKKÉHO TKANIVA

Zahŕňa krvnú cievu, burzu, chrupku, fasciu, tuk, väz (okrem maternicového), lymfatickú cievu, sval, synoviálnu membránu, šľachu (puzdro).
Nezahŕňa:

chrupku
kĺbovú (D16.-)
hrtanovú (D14.1)
nosovú (D14.0)
spojivové tkanivo prsníka (D24)
hemangióm (D18.0)
lipomatózny nádor (D17.-)
lymfangióm (D18.1)
periférne nervy a autonómny nervový systém (D36.1)
pobrušnicu (D20.1)
retroperitoneum (D20.0)
maternicový
leiomyóm (D25.-)
akýkoľvek väz (D28.2)
cievne tkanivo (D18.-)

D21.0 - Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy, tváre a krku

Spojivové tkanivo
ucha
mihalnice
Nezahŕňa spojivové tkanivo očnice (D31.6)

D21.1 - Spojivové a iné mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca
D21.2 - Spojivové a iné mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra
D21.3 - Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka

Pazucha
Bránica
Veľké cievy
Nezahŕňa:
srdce (D15.1)
medzipľúcie (D15.2)
týmus (D15.0)

D21.4 - Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha
D21.5 - Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy

Nezahŕňa:
maternicový
leiomyóm (D25.-)
akýkoľvek väz (D28.2)

D21.6 - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu

Chrbát NS

D21.9 - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo

D22 - MELANOCYTOVÉ (PIGMENTOVÉ) NÉVY

Zahŕňa:

morfologické kódy M872 - M879 s kódom správania /0
névus
NS
modrý
vlasatý
pigmentový

D22.0 - Melanocytové névy pery
D22.1 - Melanocytové névy mihalnice vrátane kútika
D22.2 - Melanocytové névy ucha a vonkajšieho zvukovodu
D22.3 - Melanocytové névy iných a nešpecifikovaných častí tváre
D22.4 - Melanocytové névy vlasatej časti hlavy a krku
D22.5 - Melanocytové névy trupu

Análneho (nej)
okraja
kože
Perianálnej kože
Kože prsníka

D22.6 - Melanocytové névy hornej končatiny vrátane pleca
D22.7 - Melanocytové névy dolnej končatiny vrátane bedra
D22.9 - Nešpecifikované melanocytové névy

D23 - INÉ NEZHUBNÉ NÁDORY KOŽE

Zahŕňa:

nezhubný nádor
vlasových folikulov
mazových žliaz
potných žliaz

Nezahŕňa:

nezhubné lipomatózne nádory (D17.0 - .3)
melanocytové névy (D22.-)

D23.0 - Koža pery

Nezahŕňa jasnočervený okraj pery (D10.0)

D23.1 - Koža mihalnice vrátane kútika
D23.2 - Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu
D23.3 - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre
D23.4 - Koža vlasatej časti hlavy a krku
D23.5 - Koža trupu

Análny(a)
okraj
koža
Perianálna koža
Koža prsníka
Nezahŕňa:
anus NS (D12.9)
kožu pohlavných orgánov (D28 - D29)

D23.6 - Koža hornej končatiny vrátane pleca
D23.7 - Koža dolnej končatiny vrátane bedra
D23.9 - Koža, bez špecifikácie

D24 - NEZHUBNÝ NÁDOR PRSNÍKA

Zahŕňa:

 • Prsník
  • spojivové tkanivo
  • mäkké časti

Nezahŕňa:

 • nezhubnú dyspláziu prsníka (N60.-)
 • kožu prsníka (D22.5, D23.5)

D25 - LEIOMYÓM MATERNICE

Zahŕňa:

 • fibromyóm maternice
 • nezhubné nádory maternice s kódom morfológie M889 a s kódom správania /0

D25.0 - Submukózny leiomyóm maternice
D25.1 - Intramurálny leiomyóm maternice
D25.2 - Subserózny leiomyóm maternice
D25.9 - Nešpecifikovaný leiomyóm maternice

D26 - INÉ NEZHUBNÉ NÁDORY MATERNICE

D26.0 - Krčok maternice
D26.1 - Telo maternice
D26.7 - Iné časti maternice
D26.9 - Maternica, bez špecifikácie

D27 - NEZHUBNÝ NÁDOR VAJEČNÍKA

D28 - NEZHUBNÝ NÁDOR INÝCH A NEŠPECIFIKOVANÝCH ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

Zahŕňa:

 • adenomatózny polyp
 • kožu ženských pohlavných orgánov

D28.0 - Vulva
D28.1 - Pošva
D28.2 - Vajíčkovody a väzy

Vajíčkovod
Maternicový väz (široký) (okrúhly)

D28.7 - Iné špecifikované ženské pohlavné orgány
D28.9 - Ženský pohlavný orgán, bez špecifikácie

D29 - NEZHUBNÝ NÁDOR MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

Zahŕňa kožu mužských pohlavných orgánov.

D29.0 - Penis
D29.1 - Predstojnica

Nezahŕňa:
hyperpláziu (adematóznu) prostaty (N40)
adenóm prostaty (N40)
zväčšenie prostaty (N40)
hypertrofiu prostaty (N40)

D29.2 - Semenník
D29.3 - Nadsemenník
D29.4 - Miešok

Koža mieška

D29.7 - Iné mužské pohlavné orgány

Semenný mechúrik
Semenný povrazec
Tunica vaginalis (testis)

D29.9 - Mužský pohlavný orgán, bez špecifikácie

D30 - NEZHUBNÝ NÁDOR MOČOVEJ SÚSTAVY

D30.0 - Oblička

Nezahŕňa:
obličkové(ú)
kalichy (D30.1)
panvičku (D30.1)

D30.1 - Obličková panvička
D30.2 - Močovod

Nezahŕňa ústie močovodu do mechúra (D30.3).

D30.3 - Močový mechúr

Vnútorný otvor močovej rúry (mechúra)
Močovodový otvor mechúra

D30.4 - Močová rúra

Nezahŕňa vnútorný otvor močovej rúry (D30.3).

D30.7 - Iné močové orgány

Parauretrálne žľazy

D30.9 - Nešpecifikovaný močový orgán

Močová sústava NS

D31 - NEZHUBNÝ NÁDOR OKA A OČNÝCH ADNEXOV

Nezahŕňa:

 • spojivové tkanivo mihalnice (D21.0)
 • zrakový nerv (D33.3)
 • kožu mihalnice (D22.1, D23.1)

D31.0 - Spojovka
D31.1 - Rohovka
D31.2 - Sietnica
D31.3 - Cievovka
D31.4 - Vráskovec - corpus ciliare

Očná guľa

D31.5 - Slzná žľaza a nosovoslzný kanál

Slzník - saccus lacrimalis
Nosovoslzný kanál - ductus nasolacrimalis

D31.6 - Očnica - orbita, bez špecifikácie

Spojivové tkanivo očnice
Svaly gule - musculi bulbi
Periférne nervy očnice
Retrobulbárne tkanivo
Retro-okulárne tkanivo
Nezahŕňa kosť očnice (D16.4).

D31.9 - Oko, bez špecifikácie

D32 - NEZHUBNÝ NÁDOR MOZGOVÝCH PLIEN (MENINGOV)

D32.0 - Mozgové pleny
D32.1 - Miechové pleny
D32.9 - Pleny bez špecifikácie

Meningióm NS

D33 - NEZHUBNÝ NÁDOR MOZGU A INÝCH ČASTÍ CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

Nezahŕňa:

 • angióm (D18.0)
 • pleny (D32.-)
 • periférne nervy a autonómny nervový systém (D36.1)
 • retrookulárne tkanivo (D31.6)

D33.0 - Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog

Mozgová komora
Mozog
Čelový lalok
Záhlavový lalok
Temenný lalok
Spánkový lalok
Nezahŕňa štvrtú komoru (D33.1).

D33.1 - Podšiatrový (infratentoriálny) mozog

Mozgový kmeň
Mozočok
Štvrtá komora

D33.2 - Mozog bez špecifikovania
D33.3 - Hlavové nervy

Čuchová guľa - bulbus olfactorius

D33.4 - Miecha
D33.7 - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému
D33.9 - Centrálny nervový systém bez špecifikácie

Nervový systém (centrálny) NS

D34 - NEZHUBNÝ NÁDOR ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

D35 - NEZHUBNÝ NÁDOR INÝCH A NEŠPECIFIKOVANÝCH ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM

Nezahŕňa:

 • endokrinný pankreas (D13.7)
 • vaječník (D27)
 • semenník (D29.2)
 • týmus (D15.0)

D35.0 - Nadoblička
D35.1 - Prištítna žľaza
D35.2 - Podmozgová žľaza (hypofýza)
D35.3 - Kraniofaryngový vývod
D35.4 - Šuškovité teliesko - corpus pineale
D35.5 - Krčnicové klbko - glomus caroticum
D35.6 - Aortálne teliesko a iné paragangliá
D35.7 - Iné špecifikované žľazy s vnútorným vylučovaním
D35.8 - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)
D35.9 - Žľaza s vnútorným vylučovaním, bez špecifikácie

D36 - NEZHUBNÝ NÁDOR INÝCH A NEŠPECIFIKOVANÝCH LOKALIZÁCIÍ

D36.0 - Lymfatické uzliny
D36.1 - Periférne nervy a autonómny nervový systém

Nezahŕňa periférne nervy očnice (D31.6).

D36.7 - Iné špecifikované miesta

Nos NS

D36.9 - Nezhubný nádor bez špecifikácie

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]