Nida (judaizmus)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pojem nida (hebr. נידה) označuje v judaizme stav manželského odlúčenia počas menštruácie manželky a nasledujúcich sedem dní, než sa žena ponorením do mikve zbaví rituálnej nečistoty. Označenie nida sa v prenesenom zmysle používa aj pre ženu, ktorá je v dôsledku menštruácie rituálne nečistá.

Nida je základnou kategóriou súboru predpisov a nariadení, ktoré sa eufemicky označujú ako rodinná čistota (hebr. tohorat ha-mišpacha).

Základné princípy[upraviť | upraviť zdroj]

Základný popis ženskej nečistoty sa nachádza v Tóre: Levitikus 15, 19-30; 18,19; 20,18. Podľa týchto nariadení je menštruujúca žena rituálne nečistá - tuma. V Tóre je tiež popísaný dlhý alebo nepravidelný výtok krvi u ženy, ktorý sa nazýva zava: Lv 15, 25-30. Žena musela po ustatí tohto nepravidelného výtoku sedem dní čakať, kým sa ponorila do rituálneho kúpeľa.

V talmudickej dobe boli tieto dve formy rituálnej nečistoty skombinované do jednej. Podľa Talmudu (Nida 66a, 67b) musí aj žena s pravidelným výtokom pred ponorením do mikve čakať sedem dní. Dôvody sprísnenia týchto podmienok boli predmetom diskusie stredovekých rabínskych komentátorov. Obdobie nečistoty typu nida teda trvá 4-5 dní (počas trvania menštruácie), ďalších sedem dní sa počíta podľa nariadení vzťahujúcich sa na nečistotu typu zava.

Prax[upraviť | upraviť zdroj]

Počas menštruácie je žena rituálne nečistá. V tomto období je podľa židovského práva zakázaný pohlavný styk medzi manželmi a takisto každý skutok, ktorý by k pohlavnému styku mohol (hoci aj nepriamo) viesť. Manželia sa spravidla vyhýbajú akémukoľvek fyzickému kontaktu, spia oddelene. Po skončení menštruácie sa žena musí pomocou kúsku bielej bavlnenej látky nazývanej bdika presvedčiť, že skutočne nekrváca. V takom prípade môže začať počítať sedem dní bez krvi. Večer po siedmom dni sa môže ponoriť do rituálneho kúpeľa - mikve. Po návrate z mikve manželovi oznámi, že je rituálne čistá - tohora. Spravidla ešte v ten istý večer manželia obnovia svoje manželské spolužitie. Noc po návrate z mikve je často považovaná za objektívne najvhodnejšiu noc pre počatie dieťaťa, pretože sa často zhoduje s ovuláciou.