Normatívny právny akt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Normatívne právne akty)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V právnej teórii sa normatívne právne akty nazývajú aj všeobecne záväzné právne prepisy, prípadne „normy“, sa definujú ako výsledky normotvornej činnosti subjektov tvorba práva, ktoré obsahujú právne normy; právny akt.

Normatívnosť znamená, že hoci akt obsahuje aj opisné, normatívne časti, vždy slovne vyjadruje pravidlá toho čo má byť. Takouto deklaratívnou normatívnou časťou právneho aktu je napríklad Preambula k slovenskej ústave:

„My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov atď.“

Teda napriek takýmto častiam má akt regulatívnu povahu. Všeobecnosť týchto aktov sa týka ako subjektov, na ktoré sa vzťahuje, tak na veci, ktoré upravuje. Normatívne právne akty sa vždy vzťahujú na neurčitý počet subjektov rovnakého druhu.

Normatívne právne akty delíme podľa toho:

  1. kto tieto akty vydáva
  2. podľa toho aký majú stupeň právnej sily
  3. podľa toho či sú prvotné alebo druhotné