Notorieta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Notorieta (z lat. notorius, známy) je termín používaný v právnej terminológii označujúci všeobecne známu skutočnosť (dôkaz), alebo natoľko známu skutočnosť, že ju netreba dokazovať pred súdom alebo v správnom konaní, pretože sa pokladá za všeobecne (alebo minimálne na mieste konania) známu, pravdivú a platnú.

Typickým príkladom notoriety je radenie dňov v kalendári alebo výsledky počítania (nie je treba dokazovať, že 1 + 1 = 2).

Za notorietu sú na Slovensku[1] považované aj rozhodnutia správnych orgánov v podobných veciach ako aj obsah Zbierky zákonov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Správne právo procesné, Trnavská univerzita, Právnická fakulta, akad. r. 2010/11, http://nechodimnaprednasky.sk/stiahnut/prednasku/5769/193024/SPP%201_1.4.2011%20-%20prednaska.doc