Nová neoklasická syntéza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nová neoklasická syntéza (skr. NNS; iné názvy: novokeynesovská/novokeynesiánska syntéza [angl. New Keynesian synthesis], nový konsenzus, nová syntéza, novokeynesovské/novokeynesiánske dynamické stochastické modely všeobecnej rovnováhy [angl. New Keynesian DSGE models ], novokeynesovské/novokeynesiánske modely, keynesovská/keynesiánska makroekonómia bez krivky LM) je významný súčasný smer ekonomického myslenia, ktorý spája prvky nového keynesovstva - krátkodobá nominálna rigidita/dlhodobá cenová neutralita a nedokonalá konkurencia - a teórie reálneho hospodárskeho cyklu - rámec dynamickej všeobecnej rovnováhy.

NNS vznikla v polovici 90. rokov 20. storočia ako odnož nového keynesovstva a často sa ešte aj dnes považuje len za jeho obmenu. Pokiaľ ide (prinajmenšom) o modelovanie, t. j. v praxi, je NNS v prvom desaťročí 21. storočia dominantný smer ekonomického myslenia centrálnych bánk v Európe a v USA i inde.

Jedným z hlavných tvrdení NNS je, že centrálna banka by sa nemala zameriavať na riadenie množstva peňazí, ale na riadenie úrokových sadzieb, najmä podľa tzv. Taylorovho pravidla. Schéma IS-LM (ktorá sa dodnes vyučuje na univerzitách) je podľa NNS nesprávna, najmä krivka LM nezodpovedá realite.

Od starej neoklasickej syntézy sa NNS odlišuje tým, že je úplne založená na mikroekonómii, úplne dynamická a rovnováha je nedokonalo konkurenčná.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Blanchard, Olivier J. "neoclassical synthesis." The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008. The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan.
  • Dixon, Huw David. "new Keynesian macroeconomics." The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008. The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan.
  • [1]
  • Ziegler, B.:Geschichte des ökonomischen Denkens, 2008