Očná guľa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prierez ľudského oka

Očná guľa (lat. bulbus oculi) je pohyblivý útvar uložený v tvárovej časti lebky v očnici (orbita) v tukovom tkanive, v ktorom sa otáča pomocou okohybných svalov.

Okom prebieha myslená os, ktorá je spojnicou pozorovaného predmetu s miestom najostrejšieho videnia na sietnici - ústredná jamka (fovea centralis). Očná guľa je len približne guľovitá. Predozadný rozmer (cez očnú os) je asi o 1 cm väčší ako transverzálny a vertikálny priemer.

Stena očnej gule sa skladá z troch vrstiev; vonkajší väzivový obal očnej gule (tunica fibrosa bulbi) tvorí očné bielko a rohovka. Strednú vrstvu, cievnatý obal očnej gule (tunica vasculosa bulbi), tvorí cievovka, vráskovec a dúhovka. Vnútornú vrstvu očnej gule (tunica interna bulbi) tvorí sietnica s tyčinkami a čapíkmi.

V hrote očnice vystupuje z oka zrakový nerv a vstupuje tepna privádzajúca krv pre celé oko, vstupujú tu aj nervy pre ovládanie svalov v oku. Tieto útvary sú uložené v tukovom tkanive.

Miesto, kde vystupuje z očnej gule zrakový nerv, sa nazýva slepá škvrna. Je bez tyčiniek a čapíkov. 2/3 vnútorného priestoru očnej gule vypĺňa hmota nazývaná sklovec. Na vráskovci je zavesená šošovka.