Preskočiť na obsah

Ošetrovateľ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ošetrovateľ je odborný pracovník v zdravotníctve, venujúci sa ošetrovateľskej činnosti.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Absolvent študijného programu ošetrovateľstvo – bakalársky stupeň sa uplatní ako sestra v ošetrovateľskej praxi na lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, a v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v riadení, vo výskume a vo výchove. Môže pracovať súkromne aj samostatne v rámci platných predpisov. Sestra sa môže ďalej vzdelávať v rámci celoživotného vzdelávania podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2012 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo – magisterský stupeň sú schopní plniť požiadavky disciplín, ktoré v sebe integrujú ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Sestra samostatne vykonáva výskum a výsledky výskumu aplikuje v praxi.

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo – 3. stupeň sú schopní vykonávať samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti ošetrovateľstva s uplatnením predovšetkým na vysokých školách a vzdelávacích inštitúciách v zmysle príslušných direktív Európskej komisie. Podieľajú sa na vedeckom výskume pre potreby zdravotníctva (napr. MZ SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).