Občiansky súdny poriadok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Občiansky súdny poriadok môže byť:

 • od roku 1950 oficiálny názov česko-slovenského zákona (pôvodne to bol zákon č. 142/1950 Zb., neskôr zákon č. 99/1963 Zb.), ktorý upravoval civilné sporové konania, civilné mimosporové konania a (od roku 1964 aj) správne súdne konania, pričom v Česku tento zákon platí dodnes, ale na začiatku 21. stor. tam z neho vyňali civilné mimosporové a správne súdne konania, a na Slovensku bol tento zákon v roku 2016 zrušený a nahradený troma samostatnými zákonmi pre tri vyššie uvedené typy konaní[pozn 1], nepresné synonymum: civilný súdny poriadok[1][2][3][4][5][6], pozri Občiansky súdny poriadok (1963) a Občiansky súdny poriadok (1950)
 • voľné označenie zákona upravujúceho (najmä) civilné sporové konanie v rôznych štátoch sveta, vrátane nepresného označenia takýchto zákonov v Česko-Slovensku pred rokom 1950 a v habsburskej monarchii (nem. Zivilprozessordnung, maď. polgári perrendtartás)[pozn 2], synonymá: civilný súdny poriadok, civilný (alebo občiansky) sporový poriadok[1][7][8][9][10][11][12], pozri pod civilné sporové konanie
 • zvyčajný preklad názvu niektorých konkrétnych zahraničných zákonov upravujúcich (najmä) civilné sporové konanie, napr.

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Konkrétne: Na Slovensku bol Občiansky súdny poriadok z roku 1963 (zákon č. 99/1963 Zb.) s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradený Civilným sporovým poriadkom, Civilným mimosporovým poriadkom a Správnym súdnym poriadkom.
 2. Rakúsky predpis sa dobovo prekladal názvom civilný súdny poriadok a uhorský buď názvom civilný súdny poriadok alebo názvom občiansky sporový poriadok.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Historická analýza doterajšej právnej úpravy civilného procesu [1]
 2. zákon č. 142/1950 Zb. o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)
 3. zákon č. 88/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
 4. Civilné právo [online]. justice.gov.sk, [cit. 2022-08-25]. Dostupné online.
 5. zákon č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní
 6. zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 7. zák. č. 142/1950 Zb. o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok). § 675
 8. civilné právo procesné. In: Slovenský náučný slovník I. 1932 S. 143
 9. civilní proces. In: Masarykův slovník naučný I. 1925. S. 818
 10. 113/1895 RGBl. [2]
 11. zák. č. 113/1895 ř. z. [3]
 12. 1911. évi I. törvénycikk a polgári perrendtartásról [4]
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.