Obchodné rozpätie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obchodné rozpätie alebo obchodná marža je v užšom zmysle marža (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou) v obchodnej organizácii, zriedkavo v širšom zmysle aj rozdiel medzi nákladmi vynaloženými na výrobu výrobku alebo poskytnutie služby a jeho predajnou cenou u výrobcu alebo poskytovateľa služby.[1][2] V účtovníctve sa výraz používa aj vo vzťahu na všetok tovar podniku ako celok; napr. v slovenskom výkaze ziskov a strát je obchodná marža definovaná ako rozdiel medzi tržbami z predaja tovaru a nákladmi vynaloženými na obstaranie predaného tovaru.[3][4] Táto účtovnícka obchodná marža sa označuje aj ako hrubý zisk alebo hrubá marža.[5]

Obchodné rozpätie je súčasťou ceny pre konečného spotrebiteľa.[6] Kryje náklady obchodníka (dopravné, mzdové...).[6] Pri základných potravinách bola úroveň rozpätia na Slovensku koncom 90. rokov 20. storočia okolo 12 – 18 %.[6]

Rozdelenie podľa spôsobu tvorby:[7]

 • relatívne
  • zrážkové
  • prirážkové
  • kombinované
 • absolútne

Rozdelenie podľa účelu:[7]

 • základné (jednotkové)
 • sezónne
 • uvádzacie (vzorkové)

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. § 23a zákona č. 366/1999 o dani z príjmov
 2. obchodné rozpätie. In: MICHNÍK, Ľubomír, et al. Ekonomická encyklopédia: slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 396.
 3. . Dostupné online.
 4. KOTULIČ, Rastislav; KIRÁLY, Peter; RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Finančná analýza podniku. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura edition, 2010. 238 s. (Ekonómia.) ISBN 9788080783426. S. 39, 41, 218.
 5. KARVAŠ, Jozef. Anglicko-slovenský slovník z oblasti účtovníctva a podnikových financií. 1. vyd. Bratislava : Kant, 1996. 206 s. ISBN 809675081X. S. 153.
 6. a b c KOVÁČOVÁ, Mária. Obchodná marža [online]. Bratislava : Trend, 30.06.1999, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online.
 7. a b OBCHODNÍ ROZPĚTÍ. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A-O. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 718.