Preskočiť na obsah

Obehové hospodárstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Obehové hospodárstvo[1][2] (iné názvy: cirkulárna ekonomika[3], obehová ekonomika[4], cirkulárne hospodárstvo[5]) je ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí.[2] Presnejšie definície sa rôznia, jedna z nich je takáto: Obehové hospodárstvo je „regeneratívny systém, v ktorom sa minimalizujú vstupy zdrojov, odpady, emisie a úniky energie prostredníctvom spomalenia, uzavretia a zúženia cyklov toku materiálu a energie. Možno to dosiahnuť navrhovaním vecí, ktoré dlho vydržia, údržbou, opravami, opäťovným používaním, repasovaním, obnovou výrobkov a recykláciou“.[6]

Je to jedna zo stratégii trvalo udržateľného rozvoja.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. enviroportal.sk, [cit. 2019-12-14]. Dostupné online.
  2. a b EÚ a obehové hospodárstvo [online]. europarl.europa.eu, 02-12-2015, [cit. 2019-12-14]. Dostupné online.
  3. incien.sk, [cit. 2019-12-14]. Dostupné online.
  4. JURIŠOVÁ, V. Obehová ekonomika ako súčasť environmentálnej stratégie CSR. In: MADLEŇÁK, A. et al. (eds.) Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 106-112.
  5. Osvetový projekt Kruh obehového hospodárstva je určený stredným školám [online]. skolske.sk, [cit. 2019-12-14]. Dostupné online.
  6. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N., & Hultink, E. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143 (1), 757-768. [1]