Obrat (DPH)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Obrat sú - podľa §4(9) slovenského zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (stav leto 2009) - výnosy (príjmy) bez DPH z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem:

 • (a) výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú podľa § 28-36 a 40-43 zákona o DPH oslobodené od DPH (t. j. poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, dodanie tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň, s oslobodením od dane) a
 • (b) výnosov (príjmov) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 zákona o DPH, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby.
 • (c) výnosov (príjmov) z príležitostne predaného hmotného či nehmotného majetku (s výnimkou zásob)

Usmernenie[upraviť | upraviť zdroj]

Usmernenie Ministerstva financií č. 6/2004 k § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ďalej upresňuje nasledovné:

 • Výnosy (príjmy) z dodania a nájmu nehnuteľnosti sa zahŕňajú do obratu, a to aj v prípade, ak ide o dodanie alebo nájom nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane podľa § 38 zákona.
 • Zdaniteľná osoba zahŕňa do obratu výnosy (príjmy) z dodávaných tovarov a služieb za predpokladu, že tieto zdaniteľné obchody sú predmetom dane. Zdaniteľná osoba zahŕňa výnosy (príjmy) do obratu za kalendárny mesiac, do ktorého je povinná tieto výnosy (príjmy) zaúčtovať v súlade s účtovnými predpismi, inak za mesiac, v ktorom prijala platbu.
 • Zahŕňanie výnosov a príjmov do obratu:
  • Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 9 zákona o DPH príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.
  • Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 9 zákona o DPH výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.
  • Zdaniteľná osoba, ktorá nie je účtovnou jednotkou, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 9 zákona o DPH príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]