Ohlasovanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ohlasovanie (ohlásenie, v niektorých prípadoch staršie aj ohlášanie) môže byť:

  • dávanie na vedomie, oznamovanie
  • oznamovanie príchodu
  • oznamovanie svojho príchodu
  • prečítavanie ohlášky (budúcich novomanželov)
  • hovorovo: oslovenie, zavolanie na (niekoho)
  • nárečovo: pozývanie, volanie
  • ozývanie sa (dávanie o sebe vedieť; prvé prejavovanie sa; matie ozveny)
  • (prihlásenie sa a následné) vyjadrenie (spravidla opačného) názoru, postavenie sa proti
  • zastavenie sa na návštevu, pozri pod návšteva


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.