Okres (Afganistan)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Okresy Afganistanu

Okres (woleswali) je v Afganistane jednotka druhej úrovne administratívného rozdelenia po provinciách.

Počet okresov v Afganistane sa v priebehu rokov menil, vytvárali sa nové okresy rozdelením už existujúcich. Pred rokom 1979, bolo 325 okresov. neskôr počet narástol na 329, a v roku 2004 pri významnejšej reorganizácií viedlo k zvýšeniu až na 397. Od júna 2005, afganský minister vnútra stanovil 398 okresov, rozdelených medzi 34 provincií.

Rozdelenie okresov (všetky mená okresov sú uvedené v anglickom, nie slovenskom, prepise):

Provincia Badachšán[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Badachšán.
 • Baharak
 • Darwaz
 • Fayzabad
 • Ishkashim
 • Jurm
 • Khwahan
 • Kishim
 • Kuran Wa Munjan
 • Ragh
 • Shahri Buzurg
 • Shighnan
 • Wakhan
 • Zebak

Provincia Bádghís[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Bádghís.
 • Ab Kamari
 • Ghormach
 • Jawand
 • Muqur
 • Murghab
 • Qadis
 • Qala-I-Naw

Provincia Baghlán[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Baghlán.
 • Andarab
 • Baghlan
 • Baghlani Jadid
 • Burka
 • Dahana-I-Ghori
 • Dushi
 • Kahmard
 • Khinjan
 • Khost Wa Firing
 • Nahrin
 • Puli Khumri
 • Tala Wa Barfak

Provincia Balch[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Balch.
 • Balkh
 • Chahar Bolak
 • Chahar Kint
 • Chimtal
 • Dawlatabad
 • Dihdadi
 • Kaldar
 • Khulm
 • Kishindih
 • Marmul
 • Mazar-I-Sharif
 • Nahri Shahi
 • Sholgara
 • Shortepa

Provincia Bámján[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Bámján.
 • Bayman
 • Panjab
 • Shibar
 • Waras
 • Yakawlang

Provincia Dájkundí[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Dájkundí.
 • Day Kundi
 • Gizab
 • Kijran
 • Shahristan

Provincia Faráh[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Faráh.
 • Anar Dara
 • Bakwa
 • Bala Buluk
 • Farah
 • Gulistan
 • Khaki Safed
 • Lash Wa Juwayn
 • Pur Chaman
 • Pusht Rod
 • Qala-I-Kah
 • Shib Koh

Provincia Fárjáb[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Fárjáb.
 • Almar
 • Andkhoy
 • Bilchiragh
 • Dawlatabad
 • Khani Chahar Bagh
 • Khwaja Sabz
 • Kohistan
 • Maymana
 • Pushtun Kot
 • Qaramqol
 • Qaysar
 • Shirin Tagab

Provincia Ghazní[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Ghazní.
 • Ab Band
 • Ajristan
 • Andar
 • Bahrami Shahid
 • Dih Yak
 • Gelan
 • Ghazni
 • Giro
 • Jaghatu
 • Jaghuri
 • Malistan
 • Muqur
 • Nawa
 • Nawur
 • Qarabagh
 • Zana Khan

Provincia Gowr[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Gowr.
 • Chaghcharan
 • Lal Wa Sarjangal
 • Pasaband
 • Saghar
 • Shahrak
 • Taywara
 • Tulak

Provincia Hilmand[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Hilmand.
 • Baghran
 • Dishu
 • Garmser
 • Kajaki
 • Lashkar Gah
 • Musa Qala
 • Nad Ali
 • Nahri Sarraj
 • Naw Zad
 • Nawa-I-Barakzayi
 • Reg
 • Sangin
 • Washer

Provincia Herát[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Herát.
 • Adraskan
 • Chishti Sharif
 • Farsi
 • Ghoryan
 • Gulran
 • Guzara
 • Hirat
 • Injil
 • Karukh
 • Kohsan
 • Kushk
 • Kushki Kohna
 • Obe
 • Pashtun Zarghun
 • Shindand
 • Zinda Jan

Provincia Džuzdžán[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Džuzdžán.
 • Aqcha
 • Darzab
 • Fayzabad
 • Khamyab
 • Khwaja Du Koh
 • Mardyan
 • Mingajik
 • Qarqin
 • Shibirghan

Provincia Kábul[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Kábul.
 • Bagrami
 • Chahar Asyab
 • Dih Sabz
 • Guldara
 • Istalif
 • Kabul
 • Kalakan
 • Khaki Jabbar
 • Mir Bacha Kot
 • Musayi
 • Paghman
 • Qarabagh
 • Shakar Dara
 • Surobi

Provincia Kandahár[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Kandahár.
 • Arghandab
 • Arghistan
 • Daman
 • Ghorak
 • Kandahar
 • Khakrez
 • Maruf
 • Maywand
 • Panjwayi
 • Reg
 • Shah Wali Kot
 • Shorabak
 • Spin Boldak

Provincia Kápísá[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Kápísá.
 • Alasay
 • Koh Band
 • Kohistan
 • Mahmud Raqi
 • Nijrab
 • Tagab

Provincia Chost[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Chost.
 • Bak
 • Gurbuz
 • Jaji Maydan
 • Khost (Matun)
 • Mando Zayi
 • Musa Khel
 • Nadir Shah Kot
 • Qalandar
 • Sabari
 • Spera
 • Tani
 • Tere Zayi

Provincia Kunar[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Kunar.
 • Asadabad
 • Bar Kunar
 • Chapa Dara
 • Chawkay
 • Dangam

Ghaziabad[upraviť | upraviť zdroj]

 • Khas Kunar
 • Marawara
 • Narang
 • Nari
 • Nurgal
 • Pech
 • Sirkanay

Provincia Kundúz[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Kundúz.
 • Aliabad
 • Archi
 • Chahar Dara
 • Imam Sahib
 • Khan Abad
 • Kunduz
 • Qala-I-Zal

Provincia Laghmán[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Laghmán.
 • Alingar
 • Alishing
 • Dawlat Shah
 • Mihtarlam
 • Qarghayi

Provincia Lowgar[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Lowgar.
 • Baraki Barak
 • Charkh
 • Khushi
 • Muhammed Agha
 • Puli Alam

Provincia Nangarhár[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Nangarhár.
 • Achin
 • Bati Kot
 • Chaparhar
 • Dara-I-Nur
 • Dih Bala
 • Dur Baba
 • Goshta
 • Hisarak
 • Jalalabad
 • Kama
 • Khogyani
 • Kuz Kunar
 • Lal Pur
 • Muhmand Dara
 • Nazyan
 • Pachir Wa Agam
 • Rodat
 • Sherzad
 • Shinwar
 • Surkh Rod

Provincia Nímrowz[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Nímrowz.
 • Chahar Burja
 • Chakhansur
 • Kang
 • Khash Rod
 • Zaranj

Provincia Núristán[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Núristán.
 • Bargi Matal
 • Kamdesh
 • Mandol
 • Nuristan
 • Wama
 • Waygal

Provincia Uruzgán[upraviť | upraviť zdroj]

Province Uruzgán.
 • Chora
 • Dihrawud
 • Khas Uruzgan
 • Nesh
 • Shahidi Hassas
 • Tirin Kot

Province Paktíá[upraviť | upraviť zdroj]

Province Paktíá.
 • Azra
 • Chamkani
 • Dand Wa Patan
 • Gardez
 • Jadran
 • Jaji
 • Jani Khel
 • Lija Mangal
 • Sayid Karam
 • Shamal
 • Shwak
 • Zurmat

Provincia Paktíká[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Paktíká.
 • Barmal
 • Dila
 • Gayan
 • Gomal
 • Mata Khan
 • Nika
 • Omna
 • Sar Hawza
 • Sarobi
 • Sharan
 • Urgun
 • Waza Khwa
 • Wor Mamay
 • Zarghun Shahr
 • Ziruk

Provincia Pandžšír[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Pandžšír.
 • Hisa-I-Awali Panjsher

Provincia Parwán[upraviť | upraviť zdroj]

Province Parwán.
 • Bagram
 • Chaharikar
 • Ghorband
 • Hisa-I-Duwum Panjsher
 • Jabalussaraj
 • Kohi Safi
 • Panjsher
 • Salang
 • Shekh Ali
 • Shinwari
 • Surkhi Parsa

Provincia Samangán[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Samangán.
 • Aybak
 • Dara-I-Suf
 • Hazrati Sultan
 • Khuram Wa Sarbagh
 • Ruyi Du Ab

Provincia Sare Pol[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Sare Pol.
 • Balkhab
 • Kohistanat
 • Sangcharak
 • Sari Pul
 • Sayyad
 • Sozma Qala

Provincia Tachár[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Tachár.
 • Bangi
 • Chah Ab
 • Chal
 • Darqad
 • Farkhar
 • Ishkamish
 • Kalafgan
 • Khwaja Ghar
 • Rustaq
 • Taluqan
 • Warsaj
 • Yangi Qala

Provincia Wardag[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Wardag.
 • Chak
 • Day Mirdad
 • Hisa-I-Awal Bihsud
 • Jalrez
 • Markazi Bihsud
 • Maydan Shahr
 • Nirkh
 • Saydabad

Provincia Zábul[upraviť | upraviť zdroj]

Provincia Zábul.
 • Argahandab
 • Atghar
 • Daychopan
 • Mizan
 • Qalat
 • Shahjoy
 • Shamulzayi
 • Shinkay
 • Tarnak Wa Jaldak

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]