Olebečný sval

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Olebečné svaly (musculi epicranii) sú časť svalov hlavy, ktorá tesne prilieha k lebke a všetky sa začínajú na šľachovinovej prilbici (galea aponeurotica).

Pod kožou hlavy medzi čelovou a záhlavnou kosťou je rozprestretá šľachovinová prilbica, ktorá je pevne spojená s kožou hlavy, ale nie s kosťami lebky, takže umožňuje posun kože hlavy.

Vpredu sa na šľachovinovú prilbicu pripája párový sval čelový sval (musculus frontalis), ktorý sa upína do kože hlavy v okolí čistinky (glabella) a obočia.

Vzadu sa na šľachovinovú prilbicu pripája záhlavný sval (musculus occipitalis), ktorý sa začína na linea nuchalis supraterminalis.

Tieto svaly sa považujú za dvojbruškový záhlavnočelový sval (musculus occipitofrontalis), kde čelový sval tvorí predné bruško (venter frontalis) a záhlavný sval potom záhlavné bruško (venter occipitalis). Pri stiahnutí záhlavného svalu je šľachovinová prilbica spolu s kožou hlavy sťahovaná dozadu, pri kontrakcii čelového svalu potom dopredu. Pri fixovanej šľachovinovej prilbici dvíha čelový sval obočie a rozširuje očnú štrbinu. K tejto skupine patrí aj niekoľko nekonštantných svalov. Čelový sval sa podieľa na mimickom výraze prekvapenia, hrôzy, zmätku, bezradnosti a zrakovej koncentrácii.