Optimalizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Optimalizácia alebo optimalizovanie môže byť:

  • všeobecne: dávanie optimálnej podoby niečomu, uvádzanie do optimálneho stavu/optima, optimálne riešenie, pozri napr. optimum
  • v kybernetike: vyhľadávanie najlepšieho možného variantu nejakého riadeného deja, rozhodnutia alebo postupu

Optimalizácia je v matematike stanovovanie extréma funkcie na nejakej danej množine resp. príslušná disciplína, pozri optimalizácia (matematika).


Optimalizácia je proces, v rámci neho sa hľadajú také hodnoty nezávisle premenných, aby pri určitých obmedzeniach na ne kladených, dosahovala závisle premenná extrémnu hodnotu. [JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : Hledání souvislostí : Učební texty I. první. Brno : Akademické nakladatelství CERM : VUTIUM, 2007. 682, 33, 20 s. ISBN 978-80-7204-555-6, ISBN 978-80-214-3545-2.]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.