Orba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Orba alebo oranie je najstaršia a najčastejšie vykonávaná operácia základnej prípravy pôdy, pri ktorej sa pôda premieša, rozdrobí, obráti a nakyprí. Pozemky sa orú jeden až dvakrát ročne na všetkých obrábaných pôdach s kultúrnymi rastlinami. Základným nástrojom na orbu v moderných podnikoch s rastlinnou výrobou je pluh.

Význam orby[upraviť | upraviť zdroj]

- Obracanie pôdneho odvalu - vrchná časť ornice sa premiestňuje na dno brázdy a spodná časť na povrch.

- Zapracovanie rastlín a burín, ktoré vzišli po podmietke - zapracúvajú sa aj organické a priemyselné hnojivá, prípadne zelené hnojivá a všetky pozberové zvyšky, ktoré neboli zapravené pri podmietke.

- Obracaním pôdneho odvalu sa ničia rastlinní škodcovia a choroby - na dne brázdy majú minimálne podmienky pre život.

Typy orby[upraviť | upraviť zdroj]

Letná orba - strnisková - prvá orba po podmietke alebo po zbere predplodín. Využíva sa pred sejbou zelených hnojív a krmných plodín. Hĺbkové rozmedzie 12 - 15 cm. Horná hranica (15 cm) orby sa využíva pre ľahké pôdne druhy a spodná(12 cm) pre ťažšie pôdy. Zabraňuje vzlínaniu vody, pretože sa nasledovnými pôdnymi prácami rozrušujú pôdne kapiláry(bránením alebo valcovaním).

Stredná orba - predsejbová - všeobecne najčastejší druh orby. Hĺbka: 18 - 24 cm. Využíva sa 3 až 5 týždňov pred ozimnou sejbou. Zapracúvajú sa organické, priemyselné hnojivá(fosforečné, dusikaté, draselnaté, nie však vápenaté) a maštaľný hnoj.

Hlboká orba - jesenná - vykonáva sa približne do stredu novembra(do zamrznutia pôdy). Je to príprava pre sejbu jarín. Hĺbka: 24 - 30 cm.

Veľmi hlboká orba - jesenná - zväčša sa vykonáva pre okopaniny(napr. cukrová repa), a hlboko zakoreňujúce rastliny(napr. lucena siata, ďatelina lúčna). Hĺbka: 30 - 35 cm.

Jarná orba - náhradná - využíva sa iba v krajných prípadoch, kedy sa nestihla vykonať jesenná orba. Nevýhodou je strata pôdnej vlahy zo zimných mesiacov, ktorá sa otvorením pôdy postupne vyparí. Preto sa používa hĺbka 15 - 20 cm. Považuje sa za nežiadúcu orbu.

Podrývanie - drobí sa nepriepustná vrstva ornice, umožňuje lepšie odtekanie dažďovej vody do spodných vôd a zároveň sa zlepšuje kapilárne vzlínanie pôdy. Raz za 3 - 4 roky.

Rigolovanie - využíva sa pri zakladaní špeciálnych honov. (chmelnice, ovocné sady, vinice) Do hĺbky 50 - 60 cm sa zapravuje úrodná vrstva ornice, hnojivá a maštaľný hnoj. Zvyšuje sa množstvo živín pre hlboké korene.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

[1] Agroserver