Pásové okno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pásové okno je výrazový architektonický prvok presklievajúci fasádu v priebežných pásoch.

Malo veľký prínos pre architektúru hlavne po aplikovaní nových konštrukčných systémov za použitia železobetónu alebo oceľových skeletov, čím bolo možné po prvýkrát oslobodiť dispozíciu jednotlivých podlaží, tak aby bola navzájom nezávislá. Vďaka tomu sa otvoril priestor pre voľné usporiadanie priečelí a ich výrazné horizontálne členenie.

Pásové okno patrí k hlavným výrazovým prostriedkom funkcionalizmu, pričom samotný Le Corbusier ho uvádza v jednom zo svojich piatich bodov novej architektúry. Tento prvok je výrazný predovšetkým na polyfunkčných a administratívnych budovách z tohto obdobia.