Písmový systém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Písmový systém (iné názvy: textový systém,písmová sústava, písomný systém, písomná sústava, systém/sústava písma, písacia sústava/písací systém[1]; angl. writing system/system of writing, nem. Schriftsystem) môže byť:

  • v jazykovede:
    • typ písma v zmysle logografické, abecedné atď. (teda napr. logografický, abecedný atď. písmový systém)[2], pozri pod písmo (jazykoveda)
    • vzťah množiny znakov písma k systému jednotlivého jazyka (teda napr. francúzsky, turecký, nemecký, ruský, hebrejský písmový systém)[3], pozri pod písmo (jazykoveda)
  • v typografii: skupina spolu patriacich typov písma (typmi sa tu myslí napr. antiqua a podobne), ktoré boli typometricky vyvinuté zo základného telesa ((?)tela), a ktorých písmená, číslice a zvláštne znaky majú spravidla rovnaké základné tvary a proporcie (angl. corporate font)[4], pozri písmový systém (typografia)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. posledný termín porov. napr.: Starý, Z.: Psací soustavy a český pravopis. Praha, Karolinum 1992.
  2. "množina viditeľných alebo hmatateľných znakov používaných na reprezentáciu jednotiek jazyka systematickým spôsobom s cieľom zaznamenania správ, ktoré vie následne pochopiť ("retrieve") ktokoľvek ovládajúci predmetný jazyk a pravidlá na základe ktorých sú jeho jednotky zakódované v písmovom systéme" - Coulmas, F.: Blackwell Encyclopedia of Writing Systems[1], detto okomentované in: [2]; ďalej napr. [3] str. 104
  3. Schrifttypologie [online]. [Cit. 2012-04-16]. Dostupné online. (nemecky)
  4. Schriftsysteme [online]. typolexikon.de, [cit. 2012-04-16]. Dostupné online. (nemecky)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.