Pôda a prírodné zdroje

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pôda alebo pôda a prírodné zdroje je jeden z výrobných faktorov. V klasickom chápaní predstavuje dary prírody pre výrobné procesy.

Zahŕňa:

  • poľnohospodársku pôdu
  • nepoľnohospodársku pôdu
  • minerálne látky
  • zdroje energií
  • atď.

Jej spotreba je definitívna vo výrobnom procese. Pôda sa oceňuje rentou. Je základným výrobným faktorom a súčasne najdôležitejším prírodným zdrojom. V ekonomike slúži na:

  • stavebné účely
  • poľnohospodárske účely – obrábaná pôda
  • neobrábaná poľnohospodárska pôda – pasienky, lesné a vodné hospodárstvo
  • pôda ako zdroj surovín, materiálov a energie