Packet radio

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Packet radio (PR) je celosvetový digitálny komunikačný systém slúžiaci na prenos správ, informácii a údajov, ktoré sú rádioamatérskeho charakteru. Je to rádioamatérska obdoba internetu.

Samotný názov Packet radio je odvodený z toho, že dáta sú prenášané po častiach (v balíkoch), v rámcoch, ktoré sa tiež nazývajú paketmi.

Sieť PR pozostáva z veľkého množstva uzlov - nódov (bezobslužných staníc), ktorých úlohou je zabezpečiť prenos dát medzi dvoma používateľmi kdekoľvek v dosahu siete.

Koncovými používateľmi sú okrem samotných rádioamatérov aj bezobslužné stanice - mailboxy (BBS), DX-clustery a ďalšie informačné databázy.

Paket radio sa používa na:

  • spojenie medzi dvoma rádioamatérmi cez klávesnicu PC
  • spojenie rádioamatéra s BBS (mailbox, prenos správ, elektronická pošta)
  • spojenie rádioamatéra s DX - clusterom (informácie o dianí na radioamatérskych pásmach)
  • prenos sprav medzi BBS-kami a DX clustrami
  • prenos súborov
  • komunikácia cez družice

Komunikácia používateľov s nódom siete PR prebieha na tzv. používateľských vstupoch.

Každý nód má obyčajne jeden takýto vstup (v pásme 144 MHz/1k2 Bd, alebo v pásme 433 MHz / 1k2 Bd až 9k6Bd).

Na jednom používateľskom vstupe môže pracovať súčasne viac užívateľov.

Nód komunikuje simultánne so všetkými pripojenými používateľmi na jednej frekvencii. Programovými a technickými prostriedkami je zaistené, že pri prípadnej kolízii viacerých používateľov alebo pri rušení sa opakovaním zabezpečí bezchybná komunikácia medzi používateľmi. To je zaručené súborom presne definovaných pravidiel, ktoré sa nazývajú protokol.

V rádioamatérskej praxi sa najviac osvedčil protokol AX.25, ktorý je vlastne prevzatý a upravený protokol používaný v počítačových sietiach - X.25.

Nódy komunikujú so susednými nódmi na iných frekvenciách - nazývame ich linky. Na tieto linkové frekvencie nemá používateľ priamy prístup a slúžia výhradne na komunikáciu medzi nódmi v sieti PR.

Packet rádio je vlastne "rádioamatérskym internetom". Hlavný rozdiel je v prenosových rýchlostiach oboch sietí a v druhu informácii. V sieti PR sa takmer výhradne používajú bezdrôtové - rádiové prepojenia. V poslednom čase sa na linky medzi nódmi využívaju aj internetové siete a sú zriaďované internetové `user` vstupy. Aj OM0NTA a OM0NTV majú túto vymoženosť.

Vzhľadom na maximálnu povolenú šírku pásma používanú na rádioamatérskych pásmach sú prenosové rýchlosti liniek medzi jednotlivými uzlami relatívne pomalé. Preto je možné používať sieť PR hlavne na prenos informácii, ktoré sú v textovej forme.

Ďalším podstatným rozdielom je to, že PR je výhradne rádioamatérska sieť. Informácie v tejto sieti sú rádioamatérskeho charakteru, zatiaľ čo internet je zdrojom širokého spektra informácii.

Vďaka tomu, že používateľ PR sa pripája za pomoci rádiovej stanice, nepotrebuje platiť žiadne poplatky.

Pomocou svojej rádiovej stanice sa pripojí na najbližší nód a je v sieti PR. PR je prakticky pre používateľa zadarmo, náklady na zriadenie a prevádzku paketového uzla znášajú zriaďovatelia z radov rádioamatérov. Tohoto zriaďovateľa nazývame "sysop", čiže "systémový operátor".

Výhodou PR je aj to, že sa môže používať aj mimo domova. Postačí k tomu prenosná rádiostanica, modem a notebook.

Podmienkou na to, aby ste mohli použivať PR, je, že musíte vlastniť rádioamatérsku koncesiu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]