Pacta sunt servanda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pacta sunt servanda (lat. "dohody treba zachovávať") je jedno zo základných pravidiel prirodzeného, civilného aj medzinárodného práva.

Väčšinou sa pod týmto termínom rozumie to, že v dohodách uzavretých súkromnými osobami, sú jednotlivé zmluvné podmienky záväzné a povinné, ich neplnenie je porušením dohody. Všeobecné zásady korektného správania v obchodnej praxi, vrátane predpokladania dobrej viery, sú podmienkou pre účinnosť celého systému. Prípadné nezhody môžu byť potrestané, v niektorých právnych systémoch aj bez priamej sankcie niektorej strany.