Pacta sunt servanda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pacta sunt servanda (lat. "dohody treba zachovávať") je jedno zo základných pravidiel prirodzeného, civilného aj medzinárodného práva. Hugo Grotius sformuloval zásadu Pacta sunt servanda

Väčšinou sa pod týmto termínom rozumie to, že v dohodách uzavretých súkromnými osobami, sú jednotlivé zmluvné podmienky záväzné a povinné, ich neplnenie je porušením dohody. Všeobecné zásady korektného správania v obchodnej praxi, vrátane predpokladania dobrej viery, sú podmienkou pre účinnosť celého systému. Prípadné nezhody môžu byť potrestané, v niektorých právnych systémoch aj bez priamej sankcie niektorej strany.