Preskočiť na obsah

Paliatívna medicína

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Paliatívna medicína je odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá paliatívnou liečbou. Pojem paliatívna liečba možno chápať ako starostlivosť o pacientov, ktorí trpia nevyliečiteľným ochorením. V minulosti sa jednalo najmä o ochorenia nádorového charakteru, dnes má paliatívna medicína oveľa širší záber. Poskytuje sa mnohým pacientom s rôznymi typmi chronických ochorení ako napríklad demencia, niektoré neurodegeneratívne ochorenia či ischemická choroba srdca. Tento trend sa nazýva paliatívny prístup. Zmenu nazerania na paliatívnu liečbu možno pozorovať aj na zmenách jej definície v čase:

 1. (VB 1987) Paliatívna medicína sa zaoberá liečbou a starostlivosťou o pacientov s aktívnym, progredujúcim, pokročilým ochorením. Dĺžka života je u týchto pacientov obmedzená a cieľom liečby a starostlivosti je kvalita ich života.
 2. (WHO 1990) Paliatívna medicína je celková liečba a starostlivosť o pacientov, u ktorých ochorenie nereaguje na kuratívnu liečbu. Najdôležitejšia je liečba bolesti a ďalších symptómov, rovnako aj riešenie psychologických, sociálnych a duchovných problémov pacientov. Cieľom paliatívnej medicíny je dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu života pacientov a ich rodín.
 3. (WHO 2002) Paliatívna starostlivosť je prístup, pri ktorom sa snažíme zlepšiť kvalitu života pacientov, ktorí čelia problémom spojeným s život ohrozujúcim ochorením. Včasným rozpoznaním, kvalifikovaným zhodnotením a liečbou bolesti a ostatných telesných, psychosociálnych a duchovných problémov sa snažíme predchádzať a mierniť utrpenie týchto pacientov a ich rodín.

Cieľom paliatívnej starostlivosti je zmierniť utrpenie a dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu života nevyliečiteľne chorých pacientov a ich rodín. Jedná sa hlavne o tlmenie príznakov ochorenia, liečbu bolesti a psychickú podporu pacienta i jeho príbuzných.

Delenie/Typy paliatívnej liečby

[upraviť | upraviť zdroj]

Paliatívnu starostlivosť delíme na dva základne typy, a to všeobecnú a špecializovanú.

Všeobecná (nešpecializovaná) paliatívna starostlivosť

[upraviť | upraviť zdroj]

je základné paliatívne ošetrenie, ktoré by mal vedieť poskytnúť každý lekár. Jedná sa najmä o liečbu chronickej nádorovej či inej bolesti.

Špecializovaná paliatívna starostlivosť

[upraviť | upraviť zdroj]

je rozsiahlejšia paliatívna liečba, ktorú poskytuje tím odborníkov. Patria sem napríklad paliatívne chirurgické zákroky a paliatívna rádioterapia u pokročilých štádií nádorových ochorení. Ich účelom je väčšinou zmenšenie nádoru a tým zmiernenie príznakov ochorenia.

Služby paliatívnej liečby

[upraviť | upraviť zdroj]

Jedná sa o možnosti poskytovania všeobecnej či špecializovanej paliatívnej starostlivosti.

Nešpecializované služby

[upraviť | upraviť zdroj]
 • všeobecní praktickí lekári
 • miestne opatrovateľské služby
 • ambulantné ošetrovateľské služby
 • všeobecné oddelenia nemocníc
 • domovy opatrovateľskej služby

Špecializované služby

[upraviť | upraviť zdroj]
 • oddelenia paliatívnej medicíny
 • nemocničné paliatívne podporné tímy
 • hospice
  • lôžkové alebo denné
 • ambulancie paliatívnej medicíny
 • domáce mobilné paliatívne tímy

Oddelenie paliatívnej medicíny (OPM)

[upraviť | upraviť zdroj]

OPM patrí medzi špecializované služby paliatívnej starostlivosti. Jedná sa o samostatné nemocničné lôžkové oddelenie špecializované na paliatívnu starostlivosť poskytovanú pacientom, ktorým táto starostlivosť nemôže byť poskytnutá doma či iným spôsobom. Každé takéto oddelenie by malo mať paliatívny podporný tím. Okrem lekára, zdravotných sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu je na oddelení potrebná i služba fyzioterapeuta a psychoterapeuta alebo kňaza prípadne ďalších sociálnych pracovníkov.

je samostatné zariadenie (mimo nemocnice) určené na starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov v poslednej fáze života.

Problémy súvisiace s paliatívnou liečbou

[upraviť | upraviť zdroj]
 • Paliatívna dovolenka (Palliative care leave)

Jedným z problémov starostlivosti o dlhodobo chorých v domácom prostredí je často nutnosť 24 hodinovej prítomnosti nejakej osoby. Paliatívna dovolenka by mohla byť účinným riešením tohto problému. Je to možnosť vziať si dlhodobé platené voľno za účelom starostlivosti o ťažko chorého či zomierajúceho blízkeho rodinného príslušníka. Táto možnosť je dostupná aj na Slovnesku od r. 2021 vo forme dlhodobej OČR.

 • Psychické vyčerpanie ošetrujúcich osôb

Práca s ľuďmi je všeobecne psychicky veľmi náročná, o to viac práca s ťažko chorými a umierajúcimi pacientmi. Je to zdroj permanentného stresu a často vedie k celkovej emočnej vyčerpanosti - tzv. syndróm vyhorenia zvaný tiež burn-out syndróm. Burn-out syndróm je reakciou na dlhodobé nadmerné emočné napätie. Prejavuje sa zhoršením nálady, apatiou, pocitom slabosti a bezmocnosti až depresiou. Pre ľudí, ktorí sa venujú paliatívnej liečbe a starostlivosti o umierajúcich je obzvlášť dôležité si riziko vzniku tohto syndrómu uvedomovať a účinne mu predchádzať.

 • Etická otázka poskytovania paliatívnej liečby

S pokrokom medicínskeho výskumu, a teda aj so zlepšením možností paliatívnej liečby, čoraz viac narastá otázka, kedy a za akých okolností je možné, ba dokonca vhodné, liečbu ukončiť, prípadne ju celkom odmietnuť. Týmto problémom sa hlbšie zaoberá odvetvie lekárskej etiky.