Pedagogická encyklopédia Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pedagogická encyklopédia Slovenska je dvojzväzková slovenská odborová encyklopédia z oblasti pedagogiky a výchovy. Vyšla v rokoch 1984-1985 vo vydavateľstve Veda.

Filit o nej napísal: „[je to] encyklopédia zahrňujúca poznatky o výchove na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Bola určená učiteľom, vychovávateľom, kultúrno-osvetovým pracovníkom a ďalším pracovníkom, ktorí sa prakticky profesionálne a každodenne zaoberajú výchovou alebo sa na učiteľské, výchovné povolanie pripravujú.“[1]

Redakčná uzávierka 1. dielu bola 31. marca 1981, vyšiel v náklade 25 000 kusov; uzávierka 2. dielu bola k 31. marcu 1984, vyšiel v náklade 30 000 kusov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Bibliografický záznam[upraviť | upraviť zdroj]

  • Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s.
  • Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 2, P – Ž. Bratislava : Veda, 1985. 704 s.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • SUROVIAKOVÁ, A. Pedagogická encyklopédia Slovenska pred vydaním. Naša univerzita, február 1984, roč. 30, čís. 6, s. 3-4. Dostupné online [cit. 2014-04-03]. [nefunkčný odkaz]
  • WACHTARCZYKOVÁ, Jana. JAZYK AKO PRÍBEH DOBY A JEDNOTLIVCA: Rozhovor so Štefanom Švagrovským. Slovenská reč, 2011, roč. 76, čís. 4, s. 253-260. Dostupné online [cit. 2014-04-03].