Preskočiť na obsah

Periféria systému

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Periféria systému je pomocná, ale dosť univerzálna charakteristika frazeológie. Zaradenie frazeológie na perifériu jazykového systému vyplýva z viacerých daností, ktoré k takejto charakteristike dosť jednoznačne vedú. Ide najmä o tieto fakty:

  • a) frazeológia i jej jednotky sa zreteľne vymykajú zo stratifikačnej predstavy o jazykovom systéme,
  • b) pre frazeológiu je najpríznačnejšou vlastnosťou anomálnosť – v protiklade s prevažujúcimi tendenciami po analógii v ostatných zložkách jazykového systému,
  • c) medzi dôležité znaky frazeológie patrí nemodelovosť (alebo krajne limitovaná modelovosť),
  • d) rôznorodosť jednotiek frazeológie z funkčného aj formálneho (konštrukčného) hľadiska tiež skôr oslabuje, ako podporuje systémovú predstavu o frazeológii. Všetky uvedené skutočnosti síce nevylučujú existenciu aj istých systémových prvkov vo frazeológii, ale naznačujú, že ony nie sú dominantné v celej frazeológii.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.