Preskočiť na obsah

Personálne manažérstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Personálne manažérstvo (iné názvy personálny manažment, manažment personálu, riadenie personálu, personálne riadenie, angl. personnel management) resp. manažérstvo ľudských zdrojov (iné názvy: manažment ľudských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov, skrátene ľudské zdroje, angl. human resource management, human resources, skr. HRM) resp. personalistika je časť ekonomiky podniku zaoberajúca sa výrobným faktorom ľudské zdroje resp. personál počnúc náborom až po odchod do dôchodku.

Zahŕňa najmä vedenie personálu, podmienky zamestnania, výber personálu, školenie, umiestnenie personálu, pracovný postup a sociálnu starostlivosť.

Pojmy[upraviť | upraviť zdroj]

V tejto oblasti dochádza k zmiešavaniu tradičnej česko-slovenskej, anglosaskej a nemeckej terminológie. V Česko-Slovensku sa personálne manažérstvo ako ucelený odbor do 90. rokov prakticky nevyskytoval, existoval iba skôr sociologický všeobecný pojem personalistika definovaný ako "súhrn činností, ktoré vedú k dosiahnutiu optimálneho počtu a kvality pracovníkov na pracovisku", ktorý sa v 90. rokoch v praxi pretransformoval na označenie príslušného odboru podnikovej ekonomiky. Od 90. rokov sa zároveň ako kalky preberali výrazy používané v nemeckej a anglosaskej jazykovej oblasti.

V nemecky hovoriacich krajinách sa do polovice 80. rokov používali prevažne výrazy Personalverwaltung (=správa personálu), Personalwirtschaft (=personálne hospodárstvo, personalistika), Personalwesen (=personalistika), ale od polovice 80. rokov ich nahrádza výraz Personalmanagement (=personálne manažérstvo).

Naopak v anglosaských krajinách sa do 80. rokov používal výraz personnel management (=personálne manažérstvo) príp. personnel administration (=správa personálu) a od 80. rokov sa používa výraz human resources management (=manažérstvo ľudských zdrojov).

Tieto zmeny názvov od 80. rokov (t. j. v nemecky hovoriacich krajinách na "personálny manažment" a v anglosaských krajinách na ekvivalentný termín "manažérstvo ľudských zdrojov") nie sú však len čisto terminologické, sú to aj zmeny obsahové. Staršie pojmy (do 80. rokov) typu personalistika kladú dôraz na administratívno-mechanistickú stránku riadenia ľudí, kým novšie pojmy (od 80. rokov) typu personálne manažérstvo (z nemeckej oblasti) resp. manažérstvo ľudských zdrojov (z anglosaskej oblasti) kladú dôraz na vnímanie zamestnancov ako (respektíve vnímajú zamestnancov aj ako) indivíduí majúcich rozličné potreby, čiže predovšetkým vnímajú pracovníkov ako ľudí nie (respektíve nie len) ako "veci" či "čísla" a ako najcennejší výrobný zdroj, ktorý podnik má. V súlade s týmto novým ponímaním sa v anglosaskej (a čiastočne aj slovenskej) literatúre používa výraz "ľudské zdroje" namiesto výrazu "personál". Presné definície jednotlivých označení sa však líšia podľa autora.