Preskočiť na obsah

Piestový krúžok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rôzne typy piestových krúžkov
Piestové krúžky na pieste malého dvojtaktného motora
Rôzne prierezy a typy zámkov piestových krúžkov

Piestový krúžok je súčasť piestového spaľovacieho motora. Slúži na oddelenie spaľovacieho priestoru valca od priestoru kľukovej skrine.

Piestové krúžky sa montujú do drážok na steny piestu. Vyrobené sú z tvrdej, vysoko legovanej ocele. Majú tvar tenkého kovového pásika stočeného do kružnice. Pásik je v jednom bode prerušený. Tomuto miestu sa hovorí zámok piestového krúžku. Zámky piestnych krúžkov slúžia na roztiahnutie krúžku pri vkladaní krúžku do drážky na pieste a tiež je možné pomocou nich približne určiť opotrebenie krúžkov, nakoľko u nových krúžkov medzera v zámku pri zatlačení krúžku do drážky zmizne, ale u opotrebovaného krúžku ostane tenká štrbina.

Piestové krúžky sú namáhané trením, pretože sú v neustálom styku so stenou valca, voči ktorej vykonávajú priamočiary pohyb. Trenie spôsobuje ubúdanie materiálu krúžka. Opotrebovaný krúžok má veľké prevádzkové vôle a stráca tesniace schopnosti. Nadmerne opotrebený krúžok začína byť namáhaný aj tepelne, nakoľko sa znižuje jeho styčná plocha s piestom. Takýto krúžok môže vplyvom zaťaženia popraskať.

Na jeden piest sa obvykle montujú 2 až 3 piestne krúžky. V prípade štvortaktných motorov a dvojtaktných motorov s oddeleným mazaním je jeden krúžok tesniaci a druhý plní rolu stieracieho krúžka. Ak sú montované 3 krúžky, 2 krúžky sú tesniace a tretí stierací.

Tesniaci piestový krúžok[upraviť | upraviť zdroj]

Vzhľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu, z ktorého je vyrobený piest spaľovacieho motora, musí byť piest vyrobený s toleranciou oproti rozmeru valca. V praxi to znamená, že piest je o niekoľko stotín až tisícin milimetra menší, než valec. Vďaka tomuto rozdielu rozmerov sa môže piest pohybovať vo valci ľahko. Tesniaci krúžok ma za úlohu vymedziť túto netesnosť spaľovacieho priestoru. Pre lepšie utesnenie spaľovacieho priestoru sa často na piest ukladá niekoľko tesniacich krúžkov po sebe. Prenikanie spalín do priestoru kľukovej skrine nepriaznivo pôsobí na kvalitu mazacej náplne. Pri behu silne podchladeného motora nedochádza k úplnému spáleniu všetkej zmesi a časť zmesi môže okolo piesta preniknúť do kľukovej skrine, kde by riedila olejovú náplň. Tomuto do značnej miery piestové krúžky tiež zabraňujú.

Stierací piestový krúžok[upraviť | upraviť zdroj]

V správne fungujúcom motore dochádza, či už odstrekom z kľukoveho hriadeľa, alebo mazaním prostredníctvom olejových kanálov v pieste a ojnici k mazaniu povrchu piesta olejom. Stierací krúžok ma za úlohu odviesť tento olej z povrchu valca preč, keď piest koná pohyb smerom dole. Prítomnosť oleja v spaľovacom priestore počas spaľovania je nežiaduca, pretože zvyšuje emisie škodlivých látok, dymivosť motora, znižuje účinnosť a podiel nespáleného oleja v emisiach môže poškodiť katalyzátor. Z tohto dôvodu má drážka pre stierací krúžok obvykle dierky, ktorými odteká prebytočný zotretý olej do priestoru pod piestom.